De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB)

Bodemverontreiniging is niet iets van het verleden, het speelt in het heden. Deze module gaat uitvoerig in op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012) en het belang van deze methodiek voor preventieve bodembescherming. U maakt met een praktijkopdracht analyses en schat hierbij vooraf de risico’s in voor een bedrijf en geeft prioriteiten. U doorloopt het stappenplan van de NRB en leert vaardigheden voor controle en onderhoud. De NRB geeft handvatten om een verwaarloosbaar bodemrisico te creëren. U krijgt onder leiding van de docent inzicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.

U gaat actief aan de slag met het onderwerp vloeistofdichte vloeren op basis van de CUR/PBV aanbeveling 44. Aan de hand van uw eigen real life situaties met eventueel foto’s van bedrijfsopstellingen, bespreekt u normeringen. Een wisselwerking van vraag en antwoord in theorie en praktijk levert u direct tips voor het wel of niet toepassen van vloeistofdichte vloeren versus vloeistofkerende vloeren. U krijgt antwoord van een specialist en u haalt nog meer resultaat uit de praktijkcursus. Hierbij oefent u met technische en organisatorisch passende oplossingen. Tot slot geeft de module een praktische handleiding hoe u in grote lijnen een vloeistofdichte vloer aanlegt met de voor- en nadelen.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Bekend met oorzaken en gevolgen van bodemverontreiniging
  • Kennis van juridische kaders van bodembescherming
  • Interpretatie van bodemonderzoek en vertaling naar bedrijfssituaties
  • Kennis van preventieve bodembescherming
  • Herkennen van oplossingen die resulteren in een verwaarloosbaar bodemrisico
  • Opstellen bodembeschermingsplan met de methodiek NRB 2012
  • Noodzaak versus kosten van vloeistofdichte vloeren in de praktijk
  • Verschil kennen tussen vloeistof en vloeistofkerende vloeren
  • Voor- en nadelen en praktische handleiding aanleg vloeistofdichte vloeren

Deze module wordt gegeven door Richard van Dijk van BMD Advies Oost: De toekomstontwikkeling ligt veelal op het gebied van de digitalisering van gegevens over afvalstromen, het wordt steeds efficiënter. Dat betekent dat de overheid kan controleren, maar ook steeds actiever wordt.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer