De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Praktijk van de omgevingsvergunning op hoofdzaken

U behandelt verschillende soorten omgevingsvergunningen met de opbouw en werking daarvan. Tijdens deze module bespreekt u de voordelen van een goede relatie met de overheid en het bevoegd gezag. U leert wegen herkennen en hoe het netwerk met contactpersonen te benutten. Communiceer daarbij met de overheid en hanteer wet- en regelgeving op de juiste manier.

Het gaat de overheid en het bedrijfsleven veelal om hetzelfde ‘milieudoel’. U leert het inzetten van doelgerichte adequate oplossingen versus middelgerichte instrumentale oplossingen te onderscheiden. De meeste recente ontwikkelingen komen aan bod met betrekking tot de omgevingsvergunning op hoofdzaken. Het is compacter, u bespreekt hierbij de eisen met als basis een milieu managementsysteem.

Tijdens de module volgt u de stappen van defensief naar reactief en naar proactief werken en hoe te voldoen aan het activiteitenbesluit. U wint daarmee het vertrouwen van de overheid en de rekbaarheid in wet- en regelgeving wordt groter. De Nederlandse overheid stelt veel richtlijnen op en in zijn algemeenheid houdt zij zich hier vrij strikt aan. Heeft een bedrijf een aantoonbaar bewezen staat van dienst, dan kunnen op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel voorstellen leiden tot succes.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Bekend met belangrijkste milieuwetgeving en omgevingsvergunningen, zoals: WABO(Wet Milieubeheer), PGS 15, AMvB’s, NER, NRB en NEN-normen
  • Voor- en nadelen en belangrijkste kenmerken verschillende soorten vergunningen
  • Handvatten om relaties met overheid en het bevoegd gezag op te bouwen
  • Herkennen van doelvoorschriften en middelvoorschriften
  • Kennis voor optimaal gebruik Activiteitenbesluit
  • Begrip van juridische termen en het vertalen naar eigen organisatie

Deze module wordt gegeven door John van Engelen van Tritium Advies: ‘Mijn jarenlange enthousiasme voor omgevingsvergunningen is geen bijzaak, het is hoofdzaak geworden.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer