De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module Opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 15) / REACH

In de module wordt op speelse wijze de verbinding tussen afzonderlijke wetgeving en de van toepassingzijnde regels uitgelegd. Hierbij komen REACH, EU-GHS en ADR aan bod. Deze verordeningen zijn sterk aan veranderingen onderhevig en de docent bespreekt met u de laatste ontwikkelingen. Aan de hand van sprekende voorbeelden leert u hoe u kunt beoordelen hoe en in hoeverre de registratieverplichtingen van toepassing is binnen uw bedrijf. Bedrijven weten bijvoorbeeld niet altijd dat ze onder de REACH-wetgeving vallen.

Er wordt ingegaan op de verschillen en de ontwikkeling in etikettering van gevaarlijke stoffen en wanneer iets eigenlijk een gevaarlijke stof is. Bij het onderwerp PGS 15 behandelt u de definiëring van opslag van gevaarlijke stoffen in verpakte vorm. Er wordt concreet ingegaan op de toepassingsgebieden van deze emballage. Inhoudelijk gaat u in op de belangrijkste elementen van PGS 15 met een aantal vuistregels. Na afloop van deze module kunt u zelf een opslagplan opstellen en nagaan of uw bedrijf aan de opslagregels voldoet.

Aan de hand van foto’s en voorbeelden van bestaande situaties, wordt duidelijk hoe u in de praktijk te werk gaat. De cases die centraal staan in de cursus Milieucoördinator voorzien u van opdrachten waardoor u zelf vaardigheden ontwikkelt. Hierbij leert u ook hoe u een veiligheidsinformatieblad leest die de basis vormt voor uw werk. Een goede interpretatie van het veiligheidsinformatieblad levert winst op, zodat u niet onnodig te strenge eisen aan het bedrijf stelt.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Inzicht relatie wet- en regelgeving, milieuvergunning en AMvB
  • Wetgeving van REACH, EU-GHS, ADR en PGS 15
  • Bekend met de basisbeginselen van toxicologie
  • Begrip samenstellen van veiligheidsinformatieblad en juiste interpretatie
  • Kennis juridische kader van correcte opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer