De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module: Risicobeheer en veiligheid

Risico’s compleet voorkomen is niet mogelijk. De kunst is deze goed te beheersen. Vanuit uw rol als milieucoördinator is risicomanagement een belangrijk onderdeel van uw vak. Wat is de kans op een groot incident en wat zijn de gevolgen? Risico’s zijn niet uit te sluiten. De mate van veiligheid wordt bepaald door het bewust nemen van aanvaardbare risico’s. U gaat uitvoerig in op wat risicomanagement is en de betekenis van begrippen gevaar, schade en risico. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de formule “risico=kans x effect”. Hierbij is de kans bijvoorbeeld onder te verdelen in blootstelling aan giftige stoffen en de waarschijnlijkheid van het voorkomen van een incident.

Het managementsysteem ISO 31000 komt aan bod en geeft inzicht in hoe u een risicomanagementsysteem in verschillende lagen van de organisatie toepast. U bekijkt de aandachtsgebieden vanuit interne veiligheid (proces en product) en vanuit externe veiligheid (naar en vanuit de omgeving). Door middel van een risicomatrix leert u risico’s te waarderen (risk rating) op basis van kans op gevolgen en mate van blootstelling. Tenslotte krijgt u beschikking over instrumenten en hulpmiddelen hoe u risico’s beheerst door middel van een managementsysteem.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Bekend met theorie rondom het herkennen van risico’s en riskmanagement
  • Kennis van interactie tussen uw organisatie en haar omgeving
  • Toepassing van formule “risico= kans x effect”
  • Inzicht van aanvaardbare risico’s op basis van risicomatrix

Deze module wordt gegeven door Rob Snippe van Snippe Safety & Health: ‘Ik pleit met verve voor veilige en gezonde werkplekken. Risico’s en verzuim worden tot het minimale beperkt, zonder te verdrinken in een zee van regels en procedures.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer