De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Module: Ruimtelijke ordening

Over elk bedrijfsterrein ofwel perceel ligt een bestemmingsplan welke bepaalt wat u wel of niet mag op het perceel. In deze module krijgt u een beeld van hoe de Wet Ruimtelijke Ordening op hoofdzaken in elkaar steekt en hoe deze resulteert in een bestemmingsplan. Elke gemeente moet tenminste één keer per tien jaar een bestemmingsplan actualiseren, met mogelijk ernstige consequenties voor een bedrijf. Bij elke toekomstige uitbreiding ondervindt nu hinder, dus hoe kunt u deze ontdekken en wat kunt u daaraan doen? In geval van afwijking bestemmingsplan gaat u in op de wijze waarop u de wijziging bij de gemeente aanvraagt. U doorloopt de procedures hoe dit te regelen. Tot slot gaat u in op binnenplanse wijzigingen tot ontheffing.

Resultaten van dit dagdeel:

  • Weg vinden op ruimtelijkeplannen.nl
  • Kennis van indienen bezwaar
  • Inzicht welke ruimtelijke ordening procedures bestaan
  • Vaardigheden voor aanvraag uitbreiding of aanpassing bestemmingsplan

Deze module wordt gegeven door Dorine Cleton van Cleton&Com: ‘Ik wil probleemoplosser zijn in ruimtelijke processen, dat vraagt vertrouwen in een proactieve, integrale en interactieve aanpak.’

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer