De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Wijzigingen in de HLS op komst

 : bericht bevat vier belangrijkste wijzigingen

De komende twee jaar wordt er een herziening van de HLS verwacht. Door de HLS kan een organisatie op de bestaande bedrijfsvoering en het managementsysteem voortbouwen. Je beoordeelt alleen voor nieuwe aandachtspunten in de norm wat aangepast of aangevuld moet worden. Dit wordt ook wel het plug-in model genoemd. Het plug-in model maakt het mogelijk om alle ISO normen makkelijker te integreren in een bedrijfsvoering. Echter, dit blijkt in de praktijk toch niet altijd even eenvoudig. Om welke verbeteringen gaat het en wanneer speelt het?

Praktijk leidt tot herziening

Het NEN bereidt de komende twee jaar een beperkte herziening van de High Level Structure (HLS) voor. De HLS bevat de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO managementsysteemnormen en heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat deze normen volgens het plug-in model gemakkelijker te integreren zijn in de bedrijfsvoering.

Betere risico- en kans denken

De HLS gaat gelukkig niet helemaal op de schop, de hoofdstukstructuur blijft gelijk. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat ISO-commissies die de HLS toepassen en eindgebruikers van de normen over het algemeen tevreden zijn. Er zijn uiteraard verbeteringen mogelijk, waardoor de HLS eenduidiger kan worden toegepast en het risico- en kansgebaseerd denken nog beter wordt verankerd in de managementsysteemnormen. Uit de praktijk blijkt dat integratie van verschillende normen in een bedrijfsvoering niet altijd eenvoudig is.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Meer aandacht en betere handvatten voor kansen, in plaats van alleen risico’s en risicogebaseerd denken
  2. Nieuwe (optionele) elementen/paragrafen
  3. Eenduidiger taalgebruik
  4. Gedocumenteerde informatie: focus verschuiven van procedures en werkinstructies, naar de functie en bedoeling van informatie in een managementsysteem.

Wat is de planning?

Het is de bedoeling dat de nieuwe tekst van de HLS eind 2020 gereed is en in 2021 van toepassing wordt. De herziening kan indirect ook gevolgen hebben voor onder meer de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Deze worden dan eventueel eerst afzonderlijk herzien.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer