De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Advies voor arbo en veiligheid

Voor een goede risicobeheersing en bedrijfscontinuïteit is het van belang om je Arbowetgeving op orde te hebben. Je creëert hiermee een gunstig klimaat, waarin jouw medewerkers met plezier werken. Met onze concrete maatwerkadviezen heb je handvatten voor een veilige werkplek. Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema. Bij het opstellen van een volledige en geactualiseerde RI&E krijg je van ons advies op maat.

Niet alleen vanuit de Nederlandse arbowetgeving is het een verplichting om te voldoen aan regels, maar ook vanuit risicobeheersing en bedrijfscontinuïteit wil je zaken goed op orde hebben. Bij  onze adviezen en onderzoeken krijg je een gemotiveerde onderbouwing. Wij pakken tezamen bijvoorbeeld verdiepende onderzoeken op voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Op het gebied van veiligheid zijn veel bedrijven in Nederland al goed bezig. Dit in het belang van de medewerkers, maar bovenal in het belang van de bedrijfscontinuïteit.

Risico’s, onderzoek en advies

 • Risicomanagement Wij kijken samen met jou naar risicomanagement om veilig werken te realiseren binnen je onderneming.
 • Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) Advies over hoe je een (wettelijk verplichte) Risico-Inventarisatie & -Evaluatie uitvoert.
 • Verdiepende RI&E onderzoeken Welk signaal je ook krijgt, de verdiepende onderzoeken die wij voor jullie uitvoeren zijn volledig en praktisch vertaald in overzichtelijke rapportages.

Verdiepende onderzoeken

 • Blootstelling gevaarlijk stoffen Wij doen metingen (indicatief en/of door toetsing grenswaarden) en geven advies voor doeltreffende maatregelen om de arbeidsrisico’s bij blootstelling gevaarlijke stoffen te reduceren.
 • Onderzoek fysische werkomgeving Het beoordelen / meten van de fysische belastingsfactoren zoals geluid/lawaai, trillingen (lichaams en/of hand/arm, klimatologische factoren (warmte, koude, relatieve vochtigheid, ruimteventilatie) en verlichting. Resultaten vertalen wij naar acties met als doel de werkomgeving te verbeteren.
 • Onderzoek fysieke belasting Het beoordelen van de fysieke belasting op de werkplek (kantoor, productie en/of magazijn) eventueel gecombineerd met voorlichting
 • Verdiepend onderdeel beeldschermwerk Als verdiepend onderdeel van de risico-inventarisatie en –evaluatie beoordelen we de beeldschermwerkplekken en geven we advies over een juiste in- en opstelling.
 • BHV-plan, ontruimings-/calamiteitenplan en vluchtwegplattegronden Ons advies resulteert in bruikbare en ook zichtbare documenten; zoals vluchtwegen voor jouw medewerkers bij risicovolle situaties.
 • Periodiek Medische Onderzoek (PMO) Een PMO is een meetmoment waarbij individueel wordt gekeken naar de gezondheid en vitaliteit van jouw medewerkers.

Machineveiligheid en CE-markering

 • Machineveiligheid Wij adviseren je hoe u in de praktijk moet omgaan met machineveiligheid en wat jij vanuit een Plan van Aanpak werkelijk kunt doen.
 • CE-markering Wij adviseren en ondersteunen je dat ook bij CE-markering het gebruik van jullie machinepark geen gevaar ontstaat.

Veel bedrijven zijn over het algemeen bekend met risico´s van het werken met gevaarlijke stoffen. Het probleem zit vaak in het actueel houden van het overzicht en de werkinstructies die je continu onder de aandacht moet brengen. Want een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarnaast zijn er diverse wetgevingen die aanvullende eisen stellen aan het werken met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij onder andere aan PGS 15, ADR, BRZO en REACH. Wij helpen je graag om een praktisch overzicht te creëren waarin alle relevante wet- en regelgeving geregistreerd en bijgehouden kan worden.

Gevaarlijke stoffen en veiligheid

 • Gevaarlijke stoffen
  Wij adviseren je over de gevaren van deze stoffen en hoe je gevaarlijke stoffen het beste registreert en beoordeelt. Een handig hulpmiddel hiervoor is de Dynamische Stoffenlijst.
 • Explosieveiligheidsdocument (ATEX)
  Wij beoordelen werkplekken op explosieveiligheid en geven advies inzake explosieveilige apparatuur.
 • Veiligheid bij bouw-/verbouw
  Niet alleen vooraf, maar ook tijdens bouwactiviteiten, geven wij je zodanig advies dat de noodzakelijke voorzieningen operationeel blijven.

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer