De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Advies voor arbo en veiligheid

Voor een goede risicobeheersing en bedrijfscontinuïteit is het van belang om uw Arbowetgeving op orde te hebben. U creëert hiermee een gunstig klimaat, waarin uw medewerkers met plezier werken. En wij helpen u hierbij. Met onze concrete maatwerkadviezen geven wij u handvatten voor een veilige werkplek. Veiligheid op de werkvloer is een actueel thema. Bij het opstellen van een volledige en geactualiseerde RI&E geven wij u advies op maat.

Niet alleen vanuit de Nederlandse arbowetgeving is het een verplichting om te voldoen aan regels, maar ook vanuit risicobeheersing en bedrijfscontinuïteit wilt u zaken goed op orde hebben. Met onze adviezen en onderzoeken geven wij u een gemotiveerde onderbouwing. Wij pakken samen met u bijvoorbeeld verdiepende onderzoeken op voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Op het gebied van veiligheid zijn veel bedrijven in Nederland al goed bezig. Dit in het belang van de medewerkers, maar bovenal in het belang van de bedrijfscontinuïteit.

Risico’s en verdiepende onderzoeken

 • Risicomanagement
  Wij kijken samen met u naar risicomanagement om veilig werken te realiseren binnen uw onderneming.
 • Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
  Advies over hoe u een (wettelijk verplichte) Risico-Inventarisatie & -Evaluatie uitvoert.
 • Verdiepende RI&E onderzoeken
  Welk signaal u ook krijgt, de verdiepende onderzoeken die wij voor u uitvoeren zijn volledig en praktisch vertaald in overzichtelijke rapportages.

Fysieke belasting, PMO en BHV

 • Onderzoek fysieke belasting
  Het beoordelen van de kantoorergonomie en van de fysieke belasting van het werk in een magazijn of productiehal, eventueel gecombineerd met voorlichting,
 • Periodiek Medische Onderzoek (PMO)
  Een PMO is een meetmoment waarbij individueel wordt gekeken naar de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers.
 • BHV-plan, ontruimings-/calamiteitenplan en vluchtwegplattegronden
  Ons advies resulteert in bruikbare en ook zichtbare documenten voor de medewerkers.

Veel bedrijven zijn over het algemeen bekend met risico´s van het werken met gevaarlijke stoffen. Het probleem zit vaak in het actueel houden van het overzicht en de werkinstructies die u continu onder de aandacht moet brengen, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarnaast zijn er diverse wetgevingen die aanvullende eisen stellen aan het werken met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij onder andere aan PGS 15, ADR, BRZO en REACH. Wij helpen u graag om een praktisch overzicht te creëren waarin alle relevante wet- en regelgeving geregistreerd en bijgehouden kan worden.

Gevaarlijke stoffen en veiligheid

 • Gevaarlijke stoffen
  Wij adviseren u over de gevaren van deze stoffen en hoe u gevaarlijke stoffen het beste registreert en beoordeelt. Een handig hulpmiddel hiervoor is de Dynamische Stoffenlijst.
 • Explosieveiligheidsdocument (ATEX)
  Wij beoordelen werkplekken op explosieveiligheid en geven advies inzake explosieveilige apparatuur.
 • Veiligheid bij bouw-/verbouw
  Niet alleen vooraf, maar ook tijdens bouwactiviteiten, geven wij u zodanig advies dat de noodzakelijke voorzieningen operationeel blijven.

Machineveiligheid en CE-markering

 • Machineveiligheid
  Wij adviseren u hoe u in de praktijk moet omgaan met machineveiligheid en wat u vanuit een Plan van Aanpak werkelijk kunt doen.
 • CE-markering
  Wij adviseren en ondersteunen u dat ook bij CE-markering het gebruik van uw machinepark geen gevaar ontstaat.

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer