De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Gevaarlijke stoffen en veiligheid

Gevaarlijke stoffen
Bijna ieder bedrijf heeft gevaarlijke stoffen in huis, maar er is meestal niets bekend over welke stoffen dit zijn en waarvoor deze gebruikt worden. Wij adviseren u over de gevaren van deze stoffen en hoe u gevaarlijke stoffen het beste registreert en beoordeelt. Tevens adviseren wij u hoe u uw medewerkers voorlichting en instructies over het werken met gevaarlijke stoffen geeft. Dit alles is niet alleen noodzakelijk omdat het wettelijk verplicht is, maar ook voor het welzijn van u en uw werknemers. Naast het advies over hoe u veilig werkt met de stoffen, kunnen wij onderzoek doen naar welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en wat u nodig heeft om veiligheid in de praktijk te realiseren. Wij hebben voor het bewaken en beheren van uw gevaarlijke stoffen de Dynamische Stoffenlijst ontwikkeld.

Explosieveiligheidsdocument (ATEX)
Bestaat in uw bedrijf de mogelijkheid van gas- en stofontploffingsgevaar, dan moet u hier een explosieveiligheidsdocument voor opstellen. We beoordelen werkplekken op explosieveiligheid en geven advies inzake explosieveilige apparatuur. Vanuit het opgestelde explosieveiligheidsdocument kunt u preventief werken aan veiligheid en schadebeperking. Het explosieveiligheidsdocument kan ook deel uitmaken van een verdiepend onderzoek vanuit de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Het explosieveiligheidsdocument bestaat onder meer uit:

  1. identificatie en beoordeling van explosierisico’s;
  2. maatregelen ter voorkoming van explosies en explosiegevaar;
  3. indeling in explosiegevaarlijke zones;
  4. beschrijving van ontwerp;
  5. bediening en onderhoud van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen.

Veiligheid bij bouw-/verbouw
Om meerwerk bij bouw of verbouw in een later stadium te voorkomen, adviseren wij u al in het begin van de ontwerpfase hoe u ervoor zorgt dat de arbo- en veiligheidsaspecten volledig worden meegenomen. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens de bouwactiviteiten, geven wij u zodanig advies, dat de noodzakelijke voorzieningen ook tijdens de bouw operationeel blijven. Onze adviseur neemt bijvoorbeeld deel aan bouwvergaderingen en beoordeelt de plattegronden.

©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer