De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Gevaarlijke stoffen en veiligheid

Gevaarlijke stoffen

Bijna ieder bedrijf heeft gevaarlijke stoffen in huis, maar er is meestal niets bekend over welke stoffen dit zijn en waarvoor deze gebruikt worden. Wij adviseren je over de gevaren van deze stoffen en hoe je gevaarlijke stoffen het beste registreert en beoordeelt. Tevens adviseren wij je hoe je medewerkers voorlichting en instructies over het werken met gevaarlijke stoffen geeft. Dit alles is niet alleen noodzakelijk omdat het wettelijk verplicht is, maar ook voor het welzijn van jou en jouw werknemers. Naast het advies over hoe je veilig werkt met de stoffen, kunnen wij onderzoek doen naar welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en wat je nodig heeft om veiligheid in de praktijk te realiseren.

Explosieveiligheidsdocument (ATEX)

Bestaat in jouw bedrijf de mogelijkheid van gas- en stofontploffingsgevaar, dan moet je hier een explosieveiligheidsdocument voor opstellen. We beoordelen werkplekken op explosieveiligheid en geven advies inzake explosieveilige apparatuur. Vanuit het opgestelde explosieveiligheidsdocument kun je preventief werken aan veiligheid en schadebeperking. Het explosieveiligheidsdocument kan ook deel uitmaken van een verdiepend onderzoek vanuit de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Het explosieveiligheidsdocument bestaat onder meer uit:

  1. identificatie en beoordeling van explosierisico’s;
  2. maatregelen ter voorkoming van explosies en explosiegevaar;
  3. indeling in explosiegevaarlijke zones;
  4. beschrijving van ontwerp;
  5. bediening en onderhoud van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen.

Veiligheid bij bouw-/verbouw

Om meerwerk bij bouw of verbouw in een later stadium te voorkomen, adviseren wij je al in het begin van de ontwerpfase hoe je ervoor zorgt dat de arbo- en veiligheidsaspecten volledig worden meegenomen. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens de bouwactiviteiten, geven wij je zodanig advies, dat de noodzakelijke voorzieningen ook tijdens de bouw operationeel blijven. Onze adviseur neemt bijvoorbeeld deel aan bouwvergaderingen en beoordeelt de plattegronden.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer