Machineveiligheid en CE-markering

Machineveiligheid
U bent van mening dat uw machinepark veilig is, omdat u CE-gemarkeerde machines inkoopt. De werkelijkheid of een machine wel of niet veilig wordt gebruikt ligt soms anders! Helaas denken nog veel werkgevers dat zij, door de inkoop van CE-gemarkeerde machines, voldoen aan de gestelde eisen. Het voldoen aan bijvoorbeeld de Machinerichtlijn (2006/42/EG) zegt wel iets over productveiligheid, maar niets over de sociale veiligheid (het gebruik) conform de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Wij adviseren u hoe u in de praktijk hiermee moet omgaan en wat u vanuit een Plan van Aanpak werkelijk kunt doen met een Quickscan.

CE-markering
Het wettelijke kader voor machineveiligheid bestaat uit de Machinerichtlijn, Richtlijn arbeidsmiddelen, Arbowet, Arbobesluit en Warenwet Machines. Deze richtlijnen stellen gezamenlijk het aanbrengen van CE-markering verplicht en worden daarom ook wel ‘CE-Richtlijnen’ genoemd. De conclusie is dat als een leverancier u veilige arbeidsmiddelen (machines) levert en u als werkgever deze arbeidsmiddelen door medewerkers laat gebruiken, dan moet u als werkgever er zelf voor zorgen dat het gebruik geen gevaar voor de veiligheid en gezondheid van deze medewerkers veroorzaakt. Wij adviseren en ondersteunen u hierbij met de volgende diensten:

  • RI&E arbeidsmiddelen – Wij brengen de machineveiligheid binnen uw organisatie in kaart door het uitvoeren van een verdiepende RI&E arbeidsmiddelen,
  • Machine RI&E – Wij begeleiden en adviseren u tijdens de ontwerpfase van uw machine(s), incl. de machine RI&E,
  • Praktisch stappenplan – Wij adviseren en begeleiden tijdens het CE-traject van uw machine(s), incl. het opstellen van stappenplan,
  • Technische dossiers – Voor goede naslag en instructies begeleiden en adviseren wij u bij de opbouw van technische dossiers,
  • Machinepark optimalisatie – Daarnaast begeleiden en adviseren wij u tijdens bouw-/verbouw (herinrichting) van uw machinepark.
©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer