Machineveiligheid en CE-markering

Machineveiligheid

Jebent van mening dat je machinepark veilig is, omdat je CE-gemarkeerde machines inkoopt. De werkelijkheid of een machine wel of niet veilig wordt gebruikt ligt soms anders! Helaas denken nog veel werkgevers dat zij, door de inkoop van CE-gemarkeerde machines, voldoen aan de gestelde eisen. Het voldoen aan bijvoorbeeld de Machinerichtlijn (2006/42/EG) zegt wel iets over productveiligheid, maar niets over de sociale veiligheid (het gebruik) conform de Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Wij adviseren je hoe jij in de praktijk hiermee moet omgaan en wat je vanuit een Plan van Aanpak werkelijk kunt doen met een Quickscan.

CE-markering

Het wettelijke kader voor machineveiligheid bestaat uit de Machinerichtlijn, Richtlijn arbeidsmiddelen, Arbowet, Arbobesluit en Warenwet Machines. Deze richtlijnen stellen gezamenlijk het aanbrengen van CE-markering verplicht en worden daarom ook wel ‘CE-Richtlijnen’ genoemd. De conclusie is dat als een leverancier je veilige arbeidsmiddelen (machines) levert en je als werkgever deze arbeidsmiddelen door medewerkers laat gebruiken. Dan moet je als werkgever er zelf voor zorgen dat het gebruik geen gevaar voor de veiligheid en gezondheid van deze medewerkers veroorzaakt. Wij adviseren en ondersteunen je hierbij met de volgende diensten:

  • RI&E arbeidsmiddelen – Wij brengen de machineveiligheid binnen jouw organisatie in kaart door het uitvoeren van een verdiepende RI&E arbeidsmiddelen,
  • Machine RI&E – Wij begeleiden en adviseren je tijdens de ontwerpfase van uw machine(s), incl. de machine RI&E,
  • Praktisch stappenplan – Wij adviseren en begeleiden tijdens het CE-traject van jullie machine(s), incl. het opstellen van stappenplan,
  • Technische dossiers – Voor goede naslag en instructies begeleiden en adviseren wij je bij de opbouw van technische dossiers,
  • Machinepark optimalisatie – Daarnaast begeleiden en adviseren wij je  tijdens bouw-/verbouw (herinrichting) van jullie machinepark.
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer