De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Fysieke belasting, PMO en BHV

Fysieke belasting

Veel werkzaamheden vragen om een lichamelijke inspanning. Wordt die te groot, dan kunnen er lichamelijke klachten optreden. Fysieke belastend werk vindt niet alleen plaats in de bouw of industrie, maar ook in magazijnen, distributiecentra, horeca en winkels. We kunnen voor u onderzoeken of de mate van inspanning aanvaardbaar is. Dit gaat meestal in twee stappen

Stap 1. We bekijken welke soorten belasting mogelijk een risico vormen. (Bijvoorbeeld langdurig staan, duwen en trekken, of tillen.

Stap 2. De soorten belasting die van toepassing zijn beoordelen we met geaccepteerde methodieken. Daarbij geven we advies om de fysieke belasting tot een aanvaardbaar niveau te verminderen. Veelal wordt dit gecombineerd met voorlichting aan de medewerkers. Zo kunt u passende maatregelen treffen en voorkomt u uitval van uw medewerkers.

Verdiepend onderdeel RIE / Beeldschermwerk

Dat beeldschermwerk tot lichamelijke klachten kan leiden is niet nieuw. Toch weten veel werknemers niet wat ze kunnen doen om dergelijke klachten te voorkomen. Als verdiepend onderdeel van de risico-inventarisatie en –evaluatie beoordelen we de beeldschermwerkplekken en geven we advies over een juiste instelling. Daarbij kijken we niet alleen naar de tafelhoogte, maar naar de ergonomie van de hele werkplek. Voor een effectief resultaat geven we al tijdens de beoordeling uitleg aan de werknemers. Zo weten uw medewerkers ook voor de toekomst hoe ze hun werkplek het beste inrichten. U voldoet hiermee niet alleen aan uw inventarisatieverplichtingen maar voorkomt vooral uitval door werkgerelateerde klachten.

Periodiek Medische Onderzoek (PMO)

Een PMO is een meetmoment waarbij individueel wordt gekeken naar de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. Het onderzoek is afgestemd op de RI&E van uw onderneming. Hiermee voldoet u aan de verplichting uit de Arbowet, om medewerkers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een PMO. Een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is ook mogelijk.

BHV-plan, ontruimings-/calamiteitenplan en vluchtwegplattegronden

Wij ondersteunen u bij het opstellen van een BHV-plan, ontruimings-/calamiteitenplan en vluchtwegplattegronden. Met onze adviezen, voortkomend uit het onderzoek op locatie, worden concrete plannen uitgewerkt en geïmplementeerd binnen uw organisatie. Denk hierbij aan het beschrijven en introduceren van de noodzakelijke BHV-organisatie. We zetten het bedrijfsnoodplan op en begeleiden en/of organiseren (ontruimings)oefeningen. Concreet resulteert dit in bruikbare en ook zichtbare documenten voor de medewerkers.

©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer