De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Risico's, advies en onderzoek

Risicomanagement

Op een veel hoger en soms abstracter niveau speelt risicomanagement bij arbo en veiligheid een grote rol. Wij kijken naar risicomanagement om veilig werken te realiseren binnen jouw onderneming. Praktisch gezien valt en staat veiligheid binnen processen met het in kaart brengen van daarbij behorende risico´s, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een RI&E. Wij leveren hierbij maatwerk en houden het praktisch en simpel!

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Advies over hoe je een (wettelijk verplichte) Risico-Inventarisatie & -Evaluatie uitvoert, gaat verder dan het opstellen van een rapportage en Plan van Aanpak. Je maakt gebruik van onze praktische adviezen op basis van onze beoordelingen op locatie. Vanuit jouw positie kijken wij mee naar de maatregelen en uit te voeren acties. Naast het uitvoeren en opstellen van de RI&E is het onmisbaar, al dan niet zelfs raadzaam voor een goede bedrijfsvoering, om de RI&E actueel te houden. Vanuit een actuele RI&E overzie je de mogelijke gevolgen bij gevaarlijke situaties veel beter. Met een abonnement op Sufficio RI&E werk je samen met je eigen collega’s en onze adviseur aan alle arbo-aspecten.

Verdiepende RI&E onderzoeken

Voortkomend uit een RI&E voeren wij verdiepende onderzoeken uit. Wij adviseren je graag bij het bepalen welke onderzoeken noodzakelijk zijn. De behoefte voor een verdiepend onderzoek ontstaat bijvoorbeeld omdat de inspectie SZW of de gemeente is langs geweest, of naar aanleiding van een klacht op de werkvloer. Het volgen van richtlijnen is belangrijk, maar de invulling daarvan nog veel meer. Welk signaal je ook krijgt, de verdiepende onderzoeken die wij uitvoeren zijn volledig en praktisch vertaald in overzichtelijke rapportages.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer