De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Risico's en verdiepende onderzoeken

Risicomanagement
Op een veel hoger en soms abstracter niveau speelt risicomanagement bij arbo en veiligheid een grote rol. Wij kijken samen met u naar risicomanagement om veilig werken te realiseren binnen uw onderneming. Praktisch gezien valt en staat veiligheid binnen uw processen met het in kaart brengen van daarbij behorende risico┬┤s, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een RI&E. We leveren hierbij maatwerk en houden het praktisch en simpel!

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
Advies over hoe u een (wettelijk verplichte) Risico-Inventarisatie & -Evaluatie uitvoert, gaat verder dan het opstellen van een rapportage en Plan van Aanpak. U maakt gebruik van onze praktische adviezen op basis van onze beoordelingen op locatie. Vanuit uw positie kijken wij mee naar de maatregelen en uit te voeren acties. Naast het uitvoeren en opstellen van de RI&E is het onmisbaar, al dan niet zelfs raadzaam voor uw bedrijfsvoering, om de RI&E actueel te houden. Vanuit een actuele RI&E overziet u de mogelijke gevolgen bij gevaarlijke situaties veel beter. Met een abonnement op Sufficio RI&E werkt u samen met onze adviseur aan alle arbo-aspecten.

Verdiepende RI&E onderzoeken
Voortkomend uit een RI&E voeren wij verdiepende onderzoeken uit. Wij adviseren u graag bij het bepalen welke onderzoeken noodzakelijk zijn. De behoefte voor een verdiepend onderzoek ontstaat bijvoorbeeld omdat de inspectie SZW of de gemeente is langs geweest, of naar aanleiding van een klacht op de werkvloer. Het volgen van richtlijnen is belangrijk, maar de invulling daarvan nog veel meer. Welk signaal u ook krijgt, de verdiepende onderzoeken die wij voor u uitvoeren zijn volledig en praktisch vertaald in overzichtelijke rapportages.

 

©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer