De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Nulmeting en ambitiebepaling (GAP-analyse)

Voor het bepalen van de eerste stappen voor veranderingen in processen en systemen doen wij eerst een nulmeting. Informatiebronnen hiervoor zijn een rondleiding in uw bedrijf, interviews en een documentatieanalyse.

U ontvangt advies hoe u op gestructureerde wijze MVO-beleid oppakt en processen volgens planning laat verlopen. Dit doen we door de maatregelen te identificeren om risico’s en kansen op te pakken. Met andere woorden: waar staat u en waar gaat u naar toe?

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer