De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

ISO 14001 - Milieumanagement

De wens voor een milieumanagementsysteem kan voortkomen als eis vanuit uw omgevingsvergunning, of het is wenselijk vanuit klanten of bij aanbestedingen. ISO 14001 is een norm die aangeeft waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Is dit traject eenmaal doorlopen dan vindt vaak certificering volgens deze norm plaats.

Ons advies richt zich op het in kaart brengen en beheersen van milieurisico’s en het verbeteren van prestaties op milieugebied. Wij verplaatsen ons in uw positie, luisteren en vertalen de norm naar uw praktijksituatie. Voor nu en in de toekomst, zodat een continu verbeterproces op gang komt. U levert hiermee handvatten voor bijvoorbeeld uw productieafdelingen en het magazijn.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer