De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

ISO 45001 - Arbomanagement

Ons advies gaat verder dan het op papier zetten van een managementsysteem voor gezond en veilig werken en het implementeren hiervan. Onze BMD-adviseur beoordeelt tevens uw organisatie- en personeelsbeleid aan de hand van onze ervaringen en andere praktijksituaties. Wij maken het voor u concreet.

Wij bereiden u ook voor op het behalen van uw certificering ISO 45001. Deze norm bekijkt de grote lijnen en legt een basis voor een arboaspectenregister. Indien u aan de van toepassing zijnde Arbowetgeving wilt voldoen, adviseren wij ook hoe u eenvoudig dit proces borgt.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer