De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Advies voor milieu en omgeving

Uw bedrijf laten groeien en ontwikkelen in lijn met een allesomvattend milieubeleid, dat is ons doel. Wij voorzien u dan ook graag van praktische tips en verdiepende adviezen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om mogelijke knelpunten tijdig uit de weg ruimen, want uw aanvragen gaan veel verder dan alleen milieu en omgeving. Arbo en veiligheid spelen ook een rol. Het achterwege laten van één enkel aspect kan dan ook grote gevolgen hebben voor uw gehele vergunningaanvraag.

Bij milieu en omgeving betekent dat dat uw bedrijf alle relevante bedrijfsaspecten al in het beginstadium in een vergunningprocedure moet betrekken. Onze adviseurs hebben niet alleen ervaring bij de aanvragen, maar ook oog voor het ordenen en actualiseren van alle gegevens voor bijvoorbeeld lucht, geluid, bodem, gevaarlijke stoffen en energie. Daarnaast ruimen wij mogelijke knelpunten in aanvragen tijdig uit de weg. Wij voorzien u van praktische tips voor de toekomst en eventuele verdiepende adviezen.

Omgevingsvergunning en AIM

 • Omgevingsvergunning Wabo
  U bent altijd gebaat bij de meest flexibele vergunning die zoveel mogelijk ruimte geeft voor de komende jaren.
 • Melding Activiteitenbesluit
  Onze adviseur is uw verlengstuk, maakt zich deelgenoot van de nog op te pakken punten bij een nieuwe melding of reeds bestaande melding Activiteitenbesluit, zodat u zich kunt focussen op de dagelijkse werkzaamheden.
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
  Onze adviseur staat u met juridische ‘raad en daad’ bij en adviseert u hoe u een bezwaar of beroep zodanig afstemt met een positief resultaat.  Wij bieden juridische ondersteuning aan op het gebied van Omgeving en Arbo.

Lucht, geluid en trilling

 • Emissie van lucht/geur
  Ons advies beoogt meer dan een rapport, het is een maatwerkpresentatie van onderzoeksresultaten en motivatie waarmee u aantoonbaar binnen de gestelde eisen kunt opereren.
 • Depositie PAS/EHS/Natuurbeschermingswet
  Ons onderzoek is gericht op het invullen van de juiste gegevens en het vertalen van de resultaten binnen het kader van de wet.
 • Geluid en Trillingen
  Bij advies voor trillingen in het kader van een vergunning, beoordelen wij bestaande informatie of de resultaten uit specifieke metingen.

Bodem, gevaarlijke stoffen en opslag

 • NRB en Bodemrisico’s
  Als we naar de bodemrisico’s kijken van uw bedrijf dan verdelen we dit in 1) wat in de bodem zit (bodemvervuiling) en 2) wat er boven de grond gebeurt (bodemrisicodocument).
 • Gevaarlijke stoffen (externe) omgeving
  Onze adviezen met betrekking tot gevaarlijke stoffen komen voort uit het voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Opslag gevaarlijke stoffen PGS-richtlijnen
  Wij helpen u met het vertalen van die regels naar de dagelijkse praktijk.

Veiligheid, afval en IPPC

 • Externe veiligheid BRZO/ BEVI/ PBZO
  Wij adviseren u hoe u aan de eisen voldoet, ongevallen voorkomt en welke maatregelen u hiervoor neemt.
 • Beleid Afvalstoffen
  Bedrijven die activiteiten met afvalstoffen van derden uitvoeren zijn verplicht om een acceptatiebeleid afvalstoffen (AO/IC) op te stellen en een afvalregistratie bij te houden.
 • Toetsing IPPC
  Het beoordelen en opstellen van een toetsingsdocument IPPC/IED-richtlijn draagt bij aan preventie en bestrijding van verontreiniging.

Ruimtelijke ordening (RO)

 • Toetsing RO
  Om te beoordelen of uw bedrijfsfunctie nog in de categorie binnen het bestemmingsplan valt, voeren wij een toetsing uit. De attenderingservice is een tool om ontwikkelingen te bewaken.

Energiebesparingen

 • Energieaudit
  Dit onderzoek levert u direct actuele informatie voor het signaleren van mogelijke energiebesparingen.
©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer