De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Advies voor milieu en omgeving

Je bedrijf laten groeien en ontwikkelen in lijn met een allesomvattend milieubeleid, dat is ons doel. Je ontvangt praktische tips en verdiepende adviezen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om mogelijke knelpunten tijdig uit de weg ruimen, want jouw aanvragen gaan veel verder dan alleen milieu en omgeving. Arbo en veiligheid spelen ook een rol. Het achterwege laten van één enkel aspect kan dan ook grote gevolgen hebben voor je gehele vergunningaanvraag.

Bij milieu en omgeving betekent dat je bij jouw bedrijf alle relevante bedrijfsaspecten al in het beginstadium in een vergunningprocedure moet betrekken. Onze adviseurs hebben niet alleen ervaring bij de aanvragen, maar ook oog voor het ordenen en actualiseren van alle gegevens voor bijvoorbeeld lucht, geluid, bodem, gevaarlijke stoffen en energie.

Omgevingsvergunning en AIM

 • Omgevingsvergunning Wabo
  Je bent altijd gebaat bij de meest flexibele vergunning die zoveel mogelijk ruimte geeft voor de komende jaren. Om stagnatie bij een vergunningaanvraag te voorkomen is het belangrijk om een volledige en correcte aanvraag in te dienen, inclusief onderliggende rapportages zodat een Aerius-calculatie of een akoestisch onderzoek.
 • Melding Activiteitenbesluit
  Onze adviseur is jouw verlengstuk, maakt zich deelgenoot van de nog op te pakken punten bij een nieuwe melding of reeds bestaande melding Activiteitenbesluit, zodat jij je focussen op de dagelijkse werkzaamheden.
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
  Onze adviseur staat je met juridische ‘raad en daad’ bij en adviseert je hoe je een bezwaar of beroep zodanig afstemt met een positief resultaat.  Wij bieden juridische ondersteuning aan op het gebied van Omgeving en Arbo.

Lucht, geluid en trilling

 • Emissie van lucht/geur
  Ons advies beoogt meer dan een rapport, het is een maatwerkpresentatie van onderzoeksresultaten en motivatie waarmee je aantoonbaar binnen de gestelde eisen kunt opereren.
 • Stikstofdepositie/EHS/ Wet Natuurbescherming
  Onze onderzoeken en adviezen zijn gericht op het correct verwerken van de relevante gegevens met als gewenst resultaat dat de uitkomsten vallen binnen de vereisten en dat vergunningen binnen de kaders van de wet kunnen worden verleend.
 • Geluid en Trillingen
  Bij advies voor trillingen in het kader van een vergunning, beoordelen wij bestaande informatie of de resultaten uit specifieke metingen.

Bodem, gevaarlijke stoffen en opslag

 • NRB en Bodemrisico’s
  Als we naar de bodemrisico’s kijken van jouw bedrijf dan verdelen we dit in 1) wat in de bodem zit (bodemvervuiling) en 2) wat er boven de grond gebeurt (bodemrisicodocument).
 • Gevaarlijke stoffen (externe) omgeving
  Onze adviezen met betrekking tot gevaarlijke stoffen komen voort uit het voldoen aan wet- en regelgeving en het bevorderen van een veiligheiscultuur.
 • Opslag gevaarlijke stoffen PGS-richtlijnen
  Wij helpen je met het vertalen van die regels naar de dagelijkse praktijk.

Veiligheid, afval en IPPC

 • Externe veiligheid BRZO/ BEVI/ PBZO
  Wij adviseren je hoe je aan de eisen voldoet, ongevallen voorkomt en welke maatregelen je hiervoor neemt.
 • Beleid Afvalstoffen
  Bedrijven die activiteiten met afvalstoffen van derden uitvoeren zijn verplicht om een acceptatiebeleid afvalstoffen (AO/IC) op te stellen en een afvalregistratie bij te houden.
 • Toetsing IPPC
  Het beoordelen en opstellen van een toetsingsdocument IPPC/IED-richtlijn draagt bij aan preventie en bestrijding van verontreiniging.

Ruimtelijke ordening (RO)

 • Toetsing RO
  Om te beoordelen of jouw bedrijfsfunctie nog in de categorie binnen het bestemmingsplan valt, voeren wij een toetsing uit. De attenderingservice is een tool om ontwikkelingen te bewaken.

Energiebesparingen

 • Energieaudit
  Dit onderzoek levert je direct actuele informatie voor het signaleren van mogelijke energiebesparingen.
 • Informatieplicht
  Een rapportage van (erkende) energiebesparende maatregelen die je indient via het e-loket RVO.nl
 • Energielabelverplichting
  Wij adviseren je betreffende de Europese richtlijn over de energieprestaties van jouw gebouwen voor het juiste energielabel.
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer