De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Bezwaar- en beroepsprocedures

Bezwaar- en beroepsprocedures

Bezwaar- en beroepsprocedures komen voort uit een besluit waar u het niet mee eens bent. Dit kan onder andere voorkomen bij vergunningverlening, handhaving of het vaststellen van een bestemmingsplan.

Met de komst van de Omgevingswet (en de bijbehorende besluiten) en de toenemende procedures voor het verkrijgen van vergunningen en toestemmingen, is onze juridische dienstverlening onderverdeeld in ondersteuning bij:

 • het indienen van zienswijzen of beroep bij:
  • een besluit op uw vergunningaanvraag;
  • een besluit op een vergunning in uw omgeving;
  • een bestemminsplanwijziging;
  • het handhavend optreden door de Regionale Uitvoeringsdienst.
 • een zitting van een commissie bezwaar en beroep;
 • het voorbereiden en het verdedigen van het beroep van een zitting bij de Raad van State;
 • het bemiddelen bij meningsverschillen tussen uw bedrijf en de gemeente of provincie;
 • het uitvoeren van een due diligence onderzoek bij een bedrijfsovername of het beëindigen van activiteiten;
 • beoordelen bodemparagraaf bij koop- en huurovereenkomsten;
 • het opstellen en begeleiden van de ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen;
 • het schrijven van een bezwaarschrift naar aanleiding van een boeterapport van de Inspectie SZW.

Veel ervaring en het aandragen van praktijkvoorbeelden, samen met goede motivatie is de kracht van het overtuigen van uw standpunten. Het gunstig afwenden van bijvoorbeeld een boete of drastische maatregel levert u dan veel voordeel op. In de begeleiding bij de procedures hanteren wij het ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’.
Integraal kijken naar de aanpak, het afwegen van het vakgebied in de breedste zin van het woord, leidt tot uw maatwerkoplossing.

Volg onze blog Juridische ondersteuning

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer