De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Energiebesparingsverplichtingen

Energieaudit

De overheid heeft voor de komende jaren zijn focus op energiebesparing bij bedrijven gelegd om de Europese doelstelling voor het einde van 2020 te behalen. Maar ook vanuit een omgevingsvergunning, Activiteitenbesluit of vanuit eisen in uw eigen milieubeleid komen bedrijven steeds meer met goede initiatieven voor besparingen van energie. Energieverbruik is een milieuaangelegenheid, hoe je omgaat met bijvoorbeeld water speelt hierbij een belangrijke rol. Werken aan energiemanagement begint bij onderzoek, door bijvoorbeeld het uitvoeren van een energieaudit. Dit onderzoek levert je direct actuele informatie voor het signaleren van mogelijke energiebesparingen.

Let op: Deelnemers aan het ETS programma of het MJA/MEE geeft vrijstelling van de audit- en informatieplicht. Deze vrijstelling komt per 31 december 2020 te vervallen. Raadpleeg onze poster ‘Energiebesparendeverplichtingen’ en lees wat dit betekent voor convenant deelnemende bedrijven.

Informatieplicht

De laatste jaren is hier steeds meer invulling aan gegeven, waaronder met de toevoeging van Erkende Maatregellijsten (EML) in de regeling bij het Activiteitenbesluit. Alle bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen moeten vóór 1 juli 2019 een rapportage bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) indienen waaruit blijkt of de maatregelen reeds getroffen zijn, nog in de planning staan of niet toepasbaar zijn. Wij ondersteunen je bij het opstellen van deze rapportage.

Energielabelverplichting

Sinds 1 januari 2008 geldt een Energielabelverplichting voor gebouwen. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen een gebouw met een kantoorfunctie in combinatie met of zonder andere functies. Per 1 januari 2023 is voor sommige kantoorgebouwen het energielabel C verplicht. Voor het aanvragen van een Energielabel  kun je terecht bij een gecertificeerde (energie)adviseur (EPA-U deskundige).

Poster - Overzicht Energiebesparingsverplichtingen - 2019 - 2020Download onze poster ‘Energiebesparingsverplichtingen’ en beoordeel zelf welke energiebesparingsverplichting op jouw bedrijf van toepassing is.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer