De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Energieaudit

De overheid heeft inmiddels voor de komende jaren zijn focus op energiebesparing bij bedrijven gelegd om de Europese doelstelling voor 2020 te behalen. Voorbeelden zijn de actievere benadering over de EED door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de uitbreiding van de erkende energiebesparende maatregelen.

Maar ook vanuit een omgevingsvergunning, Activiteitenbesluit of vanuit eisen in uw eigen milieubeleid komen bedrijven steeds meer met goede initiatieven voor besparingen van energie. Energieverbruik is een milieuaangelegenheid, hoe u omgaat met bijvoorbeeld water speelt hierbij een belangrijke rol.

Werken aan energiemanagement begint bij onderzoek, door bijvoorbeeld het uitvoeren van een energieaudit. Dit onderzoek levert u direct actuele informatie voor het signaleren van mogelijke energiebesparingen.

©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer