De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Lucht, geluid en trilling

Emissie van lucht/geur

De wetgeving rond luchtemissies heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Bedrijven moeten beter en meer vastleggen. Voor veel bedrijven is het nieuwe materie en het aspect lucht staat dus prominenter op de agenda. Indien er bij uw bedrijf lucht en geur vrijkomt, spreken we van geuremissie op en rond uw bedrijf. In de processen van een spuiterij, drukkerij of koffiebranderij moet het bedrijf voldoen aan de landelijke wetgeving.

  • Op basis van de geldende eisen beoordelen wij uw geuremissie en reiken handvatten aan voor een mogelijk vervolg.
  • Wij bepalen vooraf de strategie en de gedetailleerdheid van het uit te voeren onderzoek, waarbij wij afwegen wat voor uw bedrijf wel en niet van belang is.
  • Ons advies beoogt meer dan een rapport, het is een maatwerkpresentatie van onderzoeksresultaten en motivatie waarmee u aantoonbaar binnen de gestelde eisen kunt opereren.

Depositie PAS/EHS/Natuurbeschermingswet

Bedrijven met veel transportbewegingen, stookinstallaties of andere processen waarbij stikstof vrijkomt, moeten aantonen wat het effect is op de nabij gelegen beschermde natuurgebieden.

  • Op basis van jouw informatie voeren wij modelberekeningen en een analyse in de Aerius Calculator uit. Je moet misschien een melding doen of een vergunning aanvragen.
  • Ons onderzoek is gericht op het invullen van de juiste gegevens en het interpreteren en toepassen van de resultaten binnen het kader van de wet.
  • Het advies stemmen wij af op jouw doelstellingen, ook als daar een (aangepaste) vergunningaanvraag noodzakelijk is.

Geluid en Trillingen

Met de wijzigingen in de algemene geluidsregels binnen het Activiteitenbesluit is het toegestane geluidsniveau uit het verleden niet meer van toepassing. Veel doen er goed aan de van toepassing zijnde eisen te achterhalen.

  • Voor een noodzakelijke aanpassing in de melding Activiteitenbesluit of vergunning evalueren wij ten eerste welk onderzoek nodig is voor uw situatie. Soms is een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk en dat bespaart u veel kosten.
  • Voor goedkeuring van uw geluidsproductie is een simpele berekening met algemene informatie soms afdoende. Wij begeleiden u eveneens in een traject waar uitvoerige metingen en berekeningen worden gedaan.
  • Bij advies voor trillingen in het kader van een vergunning, beoordelen wij bestaande informatie of de resultaten uit specifieke metingen.
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer