Omgevingsvergunning en AIM

Omgevingsvergunning Wabo

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft u veel interne informatie nodig vanuit de eigen onderneming. Lastige materie waarbij u behoefte heeft aan een sparringpartner.

  • Onze adviseur ondersteunt u bij deze tijdrovende voorbereidingen, het opstellen en de uitvoering van de aanvraag.
  • Wij letten er op dat er niet meer gevraagd wordt dan strikt noodzakelijk is.
  • Met de all-round deskundigheid worden ook linken gelegd naar aanverwante en niet te vergeten aspecten op het gebied van milieu.

Complexe vragen trekken wij zodanig uit elkaar zodat hierdoor alle processen goed inzichtelijk worden. U bent altijd gebaat bij de meest flexibele vergunning die zoveel mogelijk ruimte geeft voor de komende jaren.

Bekijk onze informatieposter ‘Bouwen aan een omgevingsvergunning’ met alle informatie die u nodig heeft voor een goed begin bij een vergunningsaanvraag. U krijgt antwoord op de vragen; waar moet u op letten, wat zijn de valkuilen en hoe werkt het hele proces in de praktijk? En nog veel meer tips en adviezen van onze omgevingsspecialisten.

©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer