Ruimtelijke ordening (RO)

Omdat regelgeving voor RO constant in beweging is, is het raadzaam om bij veranderingen van uw activiteiten tijdig onderzoek te doen. Om te beoordelen of uw bedrijfsfunctie nog in de categorie binnen het bestemmingsplan valt, voeren wij een toetsing uit. Op basis van de bestaande versus de nieuwe situatie adviseren wij u in hoeverre uw bedrijf aan de bestemmingsvereisten voldoet, welke procedures van toepassing zijn en welke acties u moet nemen. Daarnaast kunnen wij de ontwikkelingen in uw omgeving monitoren. Zo wordt u tijdig geïnformeerd bij wijzigingen die effect op uw bedrijf kunnen hebben.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer