De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Veiligheid, afval en IPPC

Externe veiligheid BRZO/ BEVI/ PBZO
Afhankelijk van de aard, hoeveelheid en activiteiten met gevaarlijke stoffen kunnen voor uw bedrijf meer of minder veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn. Risicovolle bedrijfsactiviteiten vallen bijvoorbeeld onder de BRZO en vereisen van u meer aandacht op externe veiligheid. Wij adviseren u hoe u aan de eisen voldoet, ongevallen voorkomt en welke maatregelen u hiervoor neemt.

Beleid Afvalstoffen
Bedrijven die activiteiten met afvalstoffen van derden uitvoeren zijn verplicht om een acceptatiebeleid afvalstoffen (AO/IC) op te stellen en een afvalregistratie bij te houden. Voor het indienen van een melding Activiteitenbesluit of het aanvragen van een vergunning specificeren wij de gevaarlijke en niet- gevaarlijke afvalstoffen voor u (Eural). Daarnaast adviseren wij u bij afvaltransporten over de grens (EVOA). Denk hierbij aan het inrichten van een administratieve organisatie, inclusief toetsing aan Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).

Toetsing IPPC
Het beoordelen en opstellen van een toetsingsdocument IPPC/IED-richtlijn draagt bij aan preventie en bestrijding van verontreiniging. Wij voeren eerst een bedrijfsspecifieke toetsing voor u uit, indien u wilt weten of dit onder een IPPC-installatie valt. Het is mogelijk dat er binnen één inrichting meerdere IPPC-installaties aanwezig zijn. In dat geval nemen wij alle activiteiten mee in één vergunningaanvraag. Tevens adviseren wij waarom specifieke technieken wel of juist niet passen binnen uw bedrijf.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer