Onderhoud arbo en veiligheid

U ondersteunt uw arbobeleid met advies en onderzoek en implementeert de acties die hieruit voortkomen. Dit is een intensief proces. Met behulp van vaste werkafspraken en onderhoudscontracten, bieden wij u de mogelijkheid om de resultaten en terugkerende activiteiten door ons te bewaken en borgen. Hierdoor is de status van uw arbobeleid altijd up to date, zonder dat het u te veel tijd kost.

Borgen voldoen aan arbowetgeving

 • Sufficio RI&E
  Een door ons voor uw bedrijf uitgevoerde RI&E wordt in de webbased applicatie Sufficio RI&E verwerkt.
 • Sufficio Arbo
  Naast Sufficio RI&E biedt de module Sufficio Arbo u de mogelijkheid om het voldoen aan arbowetgeving volledig beheersbaar te maken.

Bij het bewaken en borgen van de Veiligheid binnen uw organisatie en productielocaties, heeft u te maken met ‘externe’ factoren die de werkomstandigheden mogelijk beïnvloeden. U doet er goed aan om vast te stellen welke verdiepende onderzoeken, vanuit de RI&E of andere evaluaties, u jaarlijks wilt herhalen om risico´s beheersbaar te houden.

Terugkerende verdiepende onderzoeken

 • Onderhoudscontract geluid, trillingen en gevaarlijke stoffen metingen,
 • Jaarlijkse actualisatie van het ontruimingsplan en calamiteitenplan,
 • Periodiek uitvoeren van Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO),
 • Uitvoeren van Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

Bewaken van gevaarlijke stoffen

 • Jaarlijkse onderhoudsmetingen en blootstellingsbeoordelingen van gevaarlijke stoffen,
 • Bijhouden Dynamische Stoffenlijst en actualiseren van werkinstructiekaarten,
 • Onderhoudscontract ADR-veiligheidsadviseur met daarbij de actualisatie van het ADR-jaarverslag.
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer