De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Bewaken van gevaarlijke stoffen

Met betrekking tot gevaarlijke stoffen borgt u met een drietal terugkerende jaarlijkse activiteiten de risico´s, die zowel op de werkomstandigheden en werkzaamheden van de Veiligheidsadviseur betrekking hebben, als op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Onderhoudsmetingen gevaarlijke stoffen

Met blootstellingsbeoordelingen van gevaarlijke stoffen meten wij vrijwel alle stoffen waarvoor een meetprotocool bestaat. Waaronder:

  • oplosmiddelen/vluchtige organische stoffen;
  • uitlaatgassen: dieselmotoremissie, koolmonoxide en stikstofoxiden;
  • stof van hout, papier, poeders of andere herkomst;
  • lasrook;
  • metaalstof, met analyse op de samenstelling;
  • specifieke organische of anorganische stoffen.

In overleg met u hanteren wij de meest geschikte en efficiënte methode. Denk hierbij aan indicatieve direct afleesbare middelen (gasmeetbuisje of digitale meetapparatuur) of methodes met een chemische analyse achteraf.

Bijhouden Dynamische Stoffenlijst

Met het actualiseren van uw overzicht van gevaarlijke stoffen legt u de basis voor het voldoen aan uw verplichtingen. Dit resulteert voor de werknemers die werken met gevaarlijke stoffen in geactualiseerde werkinstructiekaarten, waardoor de werknemers op de werkplek minder risico’s lopen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Onze adviseur loopt met u oude en nieuwe gegevens door in de Dynamische Stoffenlijst (DSL), controleert en beoordeelt het resultaat en geeft maatregelen (juiste beschermingsmiddelen) indien nodig. De tool DSL is eenvoudig, maar bovenal praktisch, leesbaar en door het bijhouden beschikt u over een actueel register.

Onderhoudscontract ADR-veiligheidsadviseur

Indien u ADR-plichtig bent, voeren wij jaarlijks de daarbij behorende actualisatie van het ADR-jaarverslag uit. Wij toetsen of de veiligheidsadviseur die is aangesteld nog de juiste vakbekwaamheid heeft. Het ADR-jaarverslag nemen wij door op actuele wetgeving en eisen die hier aan worden gesteld. Tijdens het bezoek wordt een interview gehouden met de directie en worden diverse aanwezige voorzieningen, documenten en middelen gecontroleerd. Het rapport bevat bevindingen van het bedrijfsbezoek, vastgelegd in een vaste structuur en wordt afgesloten met aandachtspunten ter verbetering.

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer