De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Dynamische Stoffenlijst

De Dynamische Stoffenlijst is een praktische tool om de aanwezige gevaarlijke stoffen te registreren en te beoordelen en medewerkers hierover te informeren. De gevaarlijke stoffen lijst is hiermee niet alleen compleet maar ook dynamisch door deze actueel te houden. De aanleiding hiervoor is:

 • in het kader van de Arbowet, de Wet milieubeheer en REACH,
 • als vast onderdeel van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E),
 • als verplichting om werknemers voorlichting en instructies te geven.

Het registreren en beoordelen van gevaarlijke stoffen is niet alleen wettelijk verplicht, maar ook voor het welzijn van u en uw werknemers van belang. Denk aan de risico’s van een lekkend vat of de blootstelling aan schadelijke dampen

Met behulp van een eenvoudige tabelstructuur, ons advies en alle informatie in de Dynamische Stoffenlijst heeft u een actueel overzicht. Bij het verkrijgen van de noodzakelijke gegevens in uw situatie maken wij gebruik van de informatie op verpakkingen en/of van veiligheidsinformatiebladen. Voor een aantal bijzondere stoffen gelden zelfs aanvullende eisen, dit zijn de zogeheten CMR-stoffen (kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen). Ook voor deze stoffen kunnen wij u een passend advies geven.

De Dynamische Stoffen lijst levert:

 • een stoffenregister waarin de gevaren van de aanwezige gevaarlijke stoffen worden geregistreerd;
 • een overzicht voor het verbruik van gevaarlijke stoffen;
 • een registratie voor de afvalstoffen en stoffen die tijdens een proces vrijkomen;
 • blootstellingsbeoordeling;
 • werkplekinstructiekaarten;
 • ADR-toetsing;
 • BRZO-toetsing;
 • PGS 15 opslagplan.
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer