Borgen voldoen aan Arbowetgeving

Sufficio-RIenE
Een door ons voor uw bedrijf uitgevoerde RI&E wordt in de webbased applicatie Sufficio RI&E verwerkt. Het online systeem voor het bijhouden van arbowetgeving en acties. Deze gegevens staan digitaal tot uw beschikking. Met een abonnement op de jaarlijkse actualisatie borgt u het voldoen aan de verplichtingen en onderhoudt u de RI&E. Wij lopen elk jaar de rapportage en het Plan van Aanpak opnieuw met u door. U ontvangt met Sufficio RI&E maandelijks updates van nieuwe en/of veranderde arbowetgeving.

Sufficio-Arbo
Naast Sufficio RI&E biedt de module Sufficio Arbo u de mogelijkheid om het voldoen aan arbowetgeving volledig beheersbaar te maken. Naast een overzicht in de aspecten en bijbehorende maatregelen, voeren wij voor u een jaarlijkse complianceronde uit. U ontvangt met Sufficio Arbo maandelijks updates van nieuwe en/of veranderde wetgeving om het overzicht van arbo-aspecten, ofwel uw arboregister actueel te houden. De acties die voortkomen uit de rapportage, wijst u eenvoudig toe aan collega´s.

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer