De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Terugkerende verdiepende onderzoeken

Bij het bewaken en borgen van de veiligheid binnen uw organisatie en productielocaties, heeft u te maken met ‘externe’ factoren die de werkomstandigheden mogelijk beïnvloeden. U doet er goed aan om vast te stellen welke verdiepende onderzoeken, vanuit de RI&E of andere evaluaties, u jaarlijks wilt herhalen om risico´s beheersbaar te houden.

Onderhoudscontract geluid, trillingen en metingen

Met onderhoud op uw meetrapport(en) heeft u aantoonbaar hoe u er (periodiek) voor staat. Wij adviseren u over de meest geschikte en efficiënte methode en verrichten de metingen van de meeste belastende factoren op de werkplek. De waarde van uw meting wordt bepaald door de gekozen meetstrategie en deskundigheid van de meter. Wij leveren u niet alleen een getal als uitkomst, maar ook onze interpretatie en een oplossingsgericht advies.

Jaarlijkse actualisatie van het ontruimingsplan en calamiteitenplan

Naast het opstellen van ontruimings- en calamiteitenplannen voeren wij, door instructie en minimaal één jaarlijkse oefening, een controle uit op de werking van het plan in de praktijk. Bij deze toetsing nemen wij wijzigingen op en actualiseren die in het plan. In de jaarlijkse oefening nemen wij zo nodig een calamiteit mee waarvoor niet ontruimd hoeft te worden. Het onderhouden traint medewerkers in het actief handelen in risicovolle situaties.

Periodiek uitvoeren van Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Medewerkers bepalen voor een groot deel het succes van uw bedrijf. Het loont om de werkbeleving van de medewerkers continu te monitoren. Wij ondersteunen u bij het uitvoeren van een MTO (op anonieme basis). U heeft hiermee een extra tool in handen om beleving meetbaar te maken en daar waar nodig geven wij tips ter verbetering.

Uitvoeren van Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

Voor het bewaken van de gezondheid van medewerkers op de werkvloer verzorgen wij niet eenmalig, maar ook jaarlijks, een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) binnen uw bedrijf. De resultaten geven, zowel u als de werknemer, inzicht dat het goed gaat en waar nog gezonde verbeteringen mogelijk zijn.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer