De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Borgen prestaties duurzaamheid en MVO

U wilt de continuïteit van uw MVO-investeringen borgen, bijvoorbeeld om zo de concurrent een stapje voor te zijn. Wij bieden een reeks aan instrumenten die uw prestaties, zoals omzetverhoging en kostenbesparing, periodiek meten. Op deze manier blijft MVO gestructureerd en dat heeft direct een positieve invloed op uw organisatie.

Er zijn vele redenen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het belangrijkst is natuurlijk dat u een stapje voor blijft en dat MVO gestructureerd is opgenomen. Als u de investering in het MVO-handelen na implementatie wilt bewaken en borgen, dan voert u periodiek een controle uit waarbij u de prestaties meet, zoals omzetverhoging en kostenbesparing. Ons aanbod, waarmee u de continuïteit borgt, richt zich op instrumenten die prestaties bijhouden en deze uitzetten in de tijd. Dit heeft een positieve invloed op uw organisatie.

MVO-Prestatieladder

  • MVO-Prestatieladder Dit onderhoudscontract integreert alle aspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde managementconcept People, Planet en Profit (Properity) in hanteerbare eisen.

Duurzaamheidsverslag

  • Duurzaamheidsverslag Borgen van uw MVO-inspanningen met een periodiek duurzaamheidsverslag (voor ISO 26000).

 

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer