De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

MVO-Prestatieladder

Een onderhoudscontract MVO-Prestatieladder met interne audit en/of een directiebeoordeling, integreert alle aspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde managementconcept People, Planet en Profit (Properity) in hanteerbare eisen.

De MVO-Prestatieladder kent vijf niveaus. De vaststelling op de MVO-Prestatieladder is een weergave van het MVO-managementsysteem van uw organisatie en een controlemoment van de duurzame ontwikkeling die uw processen doormaken.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer