De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Controle managementsystemen

Heeft u ISO-certificering? Dan is kennis van de actuele wet- en regelgeving essentieel. Immers, alleen zo zorgt u voor een systematische en continue beheersing van uw kwaliteit-, arbo- en/of milieuzaken. Met Sufficio reiken wij u een waardevolle tool aan, die u van de juiste informatie voorziet en de naleving bewaakt en borgt.

Heeft u een ISO-certificering, wat moet er dan gebeuren om dit te onderhouden? Uw managementsysteem zorgt voor een systematische en continue beheersing van kwaliteit, arbo en/of milieu zaken. Het is in ieder geval van belang dat u een instrument hanteert dat u voorziet van actuele wet- en regelgeving en zo nodig met een jaarlijkse compliancecontrole op naleving daarvan. Wij bieden verschillende mogelijkheden.

Managen van acties

Sufficio workflowmanagement is een systeem voor het managen van acties vanuit wetgeving of vanuit uw bedrijfsprocessen.

Maatwerk controle ISO-eisen

  • Interne audits
  • Directiebeoordeling
  • Controle MAR
  • Check RI&E (ISO 45001)
  • Borgen Milieuwetgeving (ISO 14001)
  • Borgen Arbowetgeving (ISO 45001)

Onderhoudscontract energiemanagement

  • Energiemanagement Jaarlijkse beoordeling van uw aangeleverde informatie aan de hand van ISO 50001 eisen voorzien van tips.

 

 

©2016 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer