De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Borgingstools milieu en omgeving

Het tijdig toetsen van de geldende of gewijzigde milieuwet- en regelgeving aan uw praktijksituatie is belangrijk. Immers, onderzoeken en audits zijn vaak een momentopname en door alle veranderingen in uw bedrijfsprocessen kunnen de huidige eisen niet meer actueel zijn. Met onze tools bent u in staat om eenvoudig uw milieu- en omgevingsaspecten te bewaken, te borgen en waar nodig aan te passen.

Wij kijken met de adviezen in onze rapporten altijd vooruit. Controle en toetsing in de praktijk is een continu proces, zo ook bij milieuwet- en regelgeving. Dit toetsen doet u eenvoudig door het bewaken en borgen van milieu- en omgevingsaspecten. Hiervoor hebben wij verschillende instrumenten ontwikkeld.

Borgen voldoen aan wet- en regelgeving

 • Wet- en regelgeving Milieu
  Dat u werkt in overeenstemming met de geldende wetgeving, wilt u aantoonbaar maken. Wij hebben hiervoor de software tool Sufficio Milieu ontwikkeld. Sufficio MAR is er voor het bijhouden en beheren van een compleet overzicht van uw register.
 • Omgevingsvergunning Wabo/Melding AIM
  Wanneer u een melding AIM heeft ingediend of een nieuwe omgevingsvergunning heeft gekregen, betekent dit niet dat u deze jaarlijks moet controleren. Bij wijzigingen wel het voldoen controleren met periodieke audits.

Voor tal van onderzoeken en verslagen geldt dat acties pas effect hebben als ze ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd ofwel maatregelen in de praktijk zijn genomen. In de loop van de tijd verouderen rapporten door het afnemen, afstoten of juist uitbreiden van bedrijfsprocessen en zijn deze niet meer actueel. Het actualiseren van gegevens en het bijhouden van resultaten door monitoring zorgt ervoor dat u aantoonbaar werkt aan het bewaken en verminderen van de milieubelasting.

Onderzoeksresultaten bewaken

 • Bodemrisico Bodemmonitoring in het kader van NRB met plan en PDCA
 • Gevaarlijke stoffen
  • Jaarlijkse jaarverslagen BRZO/PBZO
  • Interne audit VBS MMS en SMS
  • Actualisatie veiligheidsbeheerssysteem voor REACH (gevaarlijke stoffen)
  • Actualisatie register gevaarlijke stoffen/afval met Dynamische Stoffenlijst
 • IPPC Jaarlijks ondersteunen bij jaarverslagen en periodieke rapportages (invullen E-PRTR)

Ontwikkelingen Ruimtelijke ordening

 • Attenderingsservice
  Laat uw activiteiten niet beperken en bewaak de ontwikkelingen in uw omgeving. Met onze Attenderingsservice dragen wij zorg dat u op tijd wordt geïnformeerd.
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer