De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Borgen voldoen aan wet- en regelgeving

Sufficio-Milieu
Of u nu vanuit eigen initiatief of vanuit ISO 1400 de van toepassingszijde wet- en regelgeving wilt volgen, u wilt uw acties bewaken. Dat u werkt in overeenstemming met de geldende wetgeving wilt u aantoonbaar maken. Wanneer u uw certificering wilt behouden, dan bent u eveneens verplicht om een systematiek te hanteren waarmee u ook aantoont dat u compliant bent.Wij hebben de software tool Sufficio Milieu ontwikkeld. Een abonnement voor deze module levert u een op uw situatie samengesteld milieuregister/aspecten register, volledig digitaal en online ondersteund door een ervaren milieuadviseur. Door maandelijkse updates van nieuwe en gewijzigde milieuwetgeving in begrijpelijke taal, weet u werkelijk wat er van uw bedrijf wordt verlangd. Tevens voeren wij een compliancecheck uit voor de jaarlijkse controle op naleving van milieuwetgeving en controleren wij de acties vanuit gewijzigde en/of veranderende wetgeving.

logo-sufficio-mar-new-oranje-kleinNu ook Sufficio MAR, de eerste online tool waarmee u een compleet overzicht van uw milieuaspecten bijhoudt en beheert. Bij de invoering van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is het onderdeel ‘milieuaspecten’ (identificeren van milieuaspecten en het bepalen welke aspecten een belangrijk effect kunnen hebben, normpunt 4.3.1) in de praktijk onmisbaar.

Met de twee modules Milieu en MAR implementeert u een aanpak voor het ‘voldoen aan’, waarmee u direct bij uw auditor een ‘voldoende’ scoort als verplicht onderdeel van ISO 14001. Een combinatie van deze modules levert u vele voordelen.

Omgevingsvergunning Wabo/Melding AIM

Wanneer u een melding AIM heeft ingediend of een nieuwe omgevingsvergunning heeft gekregen, betekent dit niet dat u deze jaarlijks moet controleren. Toch is in het kader van ´management of change´ een periodieke controle onmisbaar. Hierbij is bijvoorbeeld een controle of de vergunning nog aansluit bij uw processen niet weg te denken. Bedrijven die bij ons een deelnemerschap hebben afgesloten, informeren wij regelmatig over veranderingen en wijzen wij op de mogelijke gevolgen. Verschillende activiteiten zetten wij eenvoudig voor elk bedrijf in, denk hierbij aan:

  • Jaarlijkse actualiteit en controle op vergunningen en meldingen
  • Jaarlijkse periodieke audits
  • Jaarlijkse ondersteuning bij jaarverslagen en periodieke rapportages (E-PRTE en E-MJV)
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer