De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Onderzoeksresultaten bewaken

Voor tal van onderzoeken en verslagen geldt dat acties pas effect hebben als ze ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd ofwel maatregelen in de praktijk zijn genomen. In de loop van de tijd verouderen rapporten door het afnemen, afstoten of juist uitbreiden van bedrijfsprocessen en zijn deze niet meer actueel.

Het actualiseren van gegevens en het bijhouden van resultaten door monitoring zorgt ervoor dat u aantoonbaar werkt aan het bewaken en verminderen van de milieubelasting. Denk aan de volgende borgingsmiddelen:

Bodemrisico borgen

Met bodemmonitoring in het kader van NRB met plan en PDCA-cyclus borgt u de risico’s van uw bodem. Wij ondersteunen u bij het periodiek monitoren van de bodem en grondwater kwaliteit. Een dergelijk monitoringsysteem geeft zekerstelling voor bodemherstel, echter vooraf bepalen wij eerst welke situatie van toepassing is. Gaat het om een aanvaardbaar of verwaarloosbaar bodemrisico?

Gevaarlijke stoffen

  • Jaarverslagen BRZO/PBZO
  • Interne audit VBS MMS en SMS
  • Actualisatie veiligheidsbeheerssysteem voor REACH (gevaarlijke stoffen)
  • Actualisatie register gevaarlijke stoffen/afval met Dynamische Stoffenlijst

IPPC Jaarlijks ondersteunen bij jaarverslagen en periodieke rapportages (invullen E-PRTR)

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer