De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Eisen persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast

Op 21 april 2016 wordt een nieuwe Europese verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 van kracht. Er geldt een overgangsperiode van 2 jaar: per 21 april 2018 moet de verordening rechtstreeks van toepassing zijn in alle Europese lidstaten. Daarmee vervalt de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlands wetgeving voor PBM.

De Europese richtlijn PBM beschreef reeds de eisen waaraan producten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen om ze op de Europese markt te mogen brengen. Hiermee was er binnen Europa vrij verkeer van PBM mogelijk en werd een hoog niveau van bescherming voor de gebruiker gegarandeerd. Toch liep men in de praktijk tegen een aantal zaken aan, zoals in de handel gebrachte producten met onvoldoende beschermingsniveau, uiteenlopende werkwijze van keurende instanties, de doeltreffendheid van markttoezicht en risico’s van beschermingsmiddelen die buiten de PBM-richtlijn vallen, zoals PBM voor particulier gebruik. Besloten werd om de richtlijn te actualiseren en om te vormen naar een verordening.

Wat verandert er door de verordening PBM?

  • Het toepassingsgebied wordt verbreed, omdat de uitsluiting van producten voor particulier gebruik ter bescherming tegen hitte, vocht en water wordt geschrapt. De lijst van categorie 3 producten is herzien en er zijn producten aan toegevoegd, zoals gehoorbescherming.
  • De eisen voor bijgeleverde documenten en de geldigheid en procedure van keuringen zullen wijzigen. Zo zal bijvoorbeeld de Declaration of Conformity altijd meegeleverd moeten worden.
  • In drie essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zijn ter verduidelijking kleine wijzigingen ingevoerd. De nieuwe verordening is van toepassing op alle vormen van aanbod, dus ook op online verkoop.
  • De verordening is in lijn gebracht met het Nieuw Wetgevend Kader (NWK) waardoor algemeen wijzigingen in het Europees beleid worden overgenomen. Hierdoor is de rol van markttoezicht aangescherpt en zijn niet alleen de fabrikant en zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk, maar ook importeurs en distributeurs.
    Zoals gezegd is de nieuwe Europese wetgeving geen richtlijn maar een verordening. Dit betekent dat de tekst niet opgenomen wordt in nationale wetgeving, maar direct van kracht is in alle Europese lidstaten. Alle lidstaten moeten hun bestaande nationale wetgeving intrekken.

Bron: NEN

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer