De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Terugblik BMD presentatie Energie 2 juli 2019: 2 belangrijke deadlines!

Nieuwe verplichtingen per 1 juli 2019 voor grootverbruikers

Bedrijven die meer dan 50000 kwh of 25000 m3 verbruiken, moeten elke 4 jaar de uitgevoerde energiebesparende maatregelen melden. De deadline voor de 1e melding is inmiddels verstreken (1 juli 2019). Heb je het nog niet gemeld? Doe dit dan zo snel mogelijk! Bevoegd gezag kan handhavend optreden bij het niet tijdig rapporteren in eLoket, met mogelijk financiële gevolgen.

EED deadline 5 december 2019 voor grote concerns

Dat grote bedrijven* tot 5 december 2019 de tijd hebben om hun EED-audit (opnieuw) te doen, weten we zo langzamerhand wel. Maar hoe zit dat ook alweer met die deadlines?

  • Heb je vòòr of ná 5-12-2015 een energierapport opgesteld, moet je voor 5-12-2019 een nieuwe EED uitvoeren.
  • Heb je ná maart 2019 een energierapport opgesteld, ga dan in overleg met bevoegd gezag.

*Check via de Wetchecker energiebesparing of jouw bedrijf EED-auditplicht heeft.

Ga aan de slag met het stroomschema, een stappenplan voor goede audit

De ervaringen met bevoegd gezag over het indienen van de EED zijn heel verschillend. Bedrijven merken weinig van de handhaving. Het aantal audit-plichtige bedrijven die al een EED hebben is schrikbarend laag. Er valt dus nog wat te doen tot 5 december 2019!

Van de deelnemers aan onze bijeenkomst heeft een deel te maken met EED verplichting, zij krabbelen zich nog even achter de oren. Vraag je je af of de audit wel goed is uitgevoerd, of de implementatie wel voldoende is en de juiste acties zijn ondernomen? Met het stroomschema in onze presentatie doorloop je de juiste stappen om tot een goede audit te komen.

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer