De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Erkende maatregelen energiebesparing binnen vijf jaar terugverdiend?

Energiebesparing is hot voor regelgevend Nederland. Druk vanuit Europa om de Klimaatdoelstelling te halen en de CO2-emissie te reduceren draagt hieraan bij. U merkt dit aan de opmerkingen vanuit de Regionale Uitvoeringsdienst met betrekking tot het energieverbruik, de energie-audit en natuurlijk de ‘Erkende maatregelen voor energiebesparing’ vanuit het Activiteitenbesluit. Deze laatstgenoemde wil ik graag even toelichten.

  • Plichten – De plicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen, is vanaf het van kracht worden van het Activiteitenbesluit in 2008 al opgenomen. Ook de terugverdientijd van vijf jaar is hierin genoemd. Deze maatregelen zijn van toepassing voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas. Gedurende zeven jaar is weinig uitvoering gegeven door de handhavende organisaties. Deels omdat niet duidelijk was op welke wijze de handhaving moest worden uitgevoerd.
  • Maatregelen – Vanaf 1 december 2015 zijn de eerste branchegerichte lijsten met maatregelen opgesteld. Met de laatste toevoeging van 1 januari 2018 zijn inmiddels voor 19 branches energiebesparende maatregelen aan het Activiteitenbesluit toegevoegd. Van al deze maatregelen wordt geacht dat deze binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Maar is dit wel het geval?

Uitspraak over de terugverdientijd

Op 23 mei 2018 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in een beroepsprocedure die zijn oorsprong vindt in handhavingstrajecten die in juli 2012 zijn uitgevoerd. Een grote supermarktketen moest op last van het bevoegd gezag de verticale koelmeubelen afdekken, om zo het koelverlies te beperken en het energieverbruik te reduceren. Uiteindelijk zijn de besluiten tot het innen van de dwangsommen aan de Raad van State voorgelegd. De uitspraak van de Raad van State is in het voordeel van de supermarktketen. Op basis van de aangeleverde informatie van de supermarktketen is voldoende duidelijk gemaakt dat in dit geval de maatregel niet binnen vijf jaar is terug te verdienen. Ondanks dat het afdekken van de koelmeubelen is opgenomen als Erkende energiebesparende maatregel.

Bron: Rechtspraak  

Conclusie in specifieke situaties

De conclusie is dat uw specifieke bedrijfsomstandigheden en overige aspecten, zoals de huidige kosten voor energie, uitmaken of een maatregel binnen vijf jaar wel of niet is terug te verdienen. Dit kan mogelijk ook gelden voor uw specifieke situatie.

Ons advies

Volg de volgende stappen bij het toepassen van energiebesparende maatregelen:

  1. Welke maatregel kan voor u interessant zijn?
  2. Wat is de verwachtte terugverdientijd?
  3. Kan deze maatregel op elk moment worden toegepast, of is het beter (even) te wachten op een natuurlijk moment?
  4. Blijft de maatregel lang genoeg aanwezig om de terugverdientijd te behalen?

Vaak zijn in overleg met het bevoegd gezag ook praktische afspraken te maken om de maatregelen toe te passen. Ga hierover tijdig en goed voorbereid in overleg!

BMD Advies Oost houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen over dit onderwerp. Op 1 januari 2019 worden nieuwe branches met maatregelen toegevoegd. Ook is Den Haag bezig met een informatieplicht over de invoering van besparende maatregelen. Volg onze ‘Blog Juridische ondersteuning’ om op de hoogte te blijven.

Blog Juridische ondersteuning

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer