De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

1 op de 5 werknemers ervaart ongewenst gedrag

Uit een recent TNO onderzoek onder 1300 werkenden blijkt dat een groot deel (ongeveer 20%, eerder was dat 16%) van de beroepsbevolking te maken heeft met ongewenst gedrag op de werkvloer. Van die groep geeft 20% aan te maken te hebben met intimidatie en 12% met pesten.

In volgorde van mate komen de volgende vormen voor:

  • 20% intimidatie
  • 12% pesten
  • 7% discriminatie
  • 4% ongewenste seksuele aandacht
  • 1% geweld van collega’s of leidinggevenden

Relatie ofwel invloed

Daarnaast heeft een hoge werkdruk en uitputting op het werk een belangrijke relatie met ongewenst gedrag. Maar liefst 30% van de mensen die uitgeput zijn, geeft aan te maken te hebben met intimidatie. Mensen die niet uitgeput zijn geven aan in slechts 12% te maken te hebben met intimidatie. Ook is er een relatie tussen de ervaren werkdruk en het pesten waargenomen. 24% van de mensen die aangeeft een hoge werkdruk te hebben, ervaart pestgedrag op het werk. Mensen die weinig werkdruk ervaren, geven aan in slechts 14% van de gevallen gepest te worden op de werkvloer. Het ministerie van SZW heeft dit jaar organisaties ondersteund ter bevordering van een positief werkklimaat. De resultaten worden eind dit jaar bekend.

 

Mijn advies

  1. Start vandaag nog binnen je eigen organisatie met een inventarisatie. Om als organisatie goed met mogelijke signalen om te gaan, is het van groot belang de ervaringen van de medewerkers uit te vragen. Hiervoor is een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) een goed middel. Zowel anoniem als ook gepersonaliseerd kan deze informatie worden verkregen. Laat u hierbij wel door een externe en ervaren partij ondersteunen. Omwille van de resultaten is het niet raadzaam om in eigen beheer een dergelijk onderzoek uit te voeren.
  2. Wanneer de resultaten bekend zijn kunnen organisaties samen met medewerkers actief werken aan het succesvol terugdringen van dit mogelijk ongewenste gedrag. Dit start met aandacht voor een positief werkklimaat. Medewerkers die een positief werkklimaat ervaren, scoren lager op intimidatie, pesten, cynisme, uitputting en werkdruk. Het bespreekbaar maken en houden van die onderwerpen is een belangrijk startpunt om problemen op de werkvloer structureel aan te pakken.
  3. Stel een vertrouwenspersoon aan die op verzoek van de medewerkers zowel anoniem als persoonlijk de medewerkers ondersteunt bij het oplossen van negatieve ervaringen.
    Wanneer je vanuit het management de juiste lading aangeeft, zullen de medewerkers deze initiatieven op waarde schatten.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer