De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

ESF subsidie 2016

Stimulans voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

In de Staatcourant van september is een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd. Deze ESF subsidie richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen blijven. Meer dan ooit worden competenties als flexibiliteit, pro activiteit, betrokkenheid, verander- en leerbereidheid van oudere medewerkers verwacht.

Voor wie is deze subsidie bedoelt?

Bedrijven weten dat het dagelijkse werk verandert en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen steeds hogere eisen stellen aan de wendbaarheid van werknemers. Dit vormt dan nog een flinke uitdaging. Bedrijven die een steuntje in de rug willen hebben om duurzame inzetbaarheid te implementeren kunnen nu een subsidieregeling aanspreken.

Belangrijk: Subsidie ligt tussen de € 6.000,- en maximaal €10.000,- per project.

Hoe aan de slag op weg naar pensioen?

Vooral voor oudere medewerkers is ‘Duurzame Inzetbaarheid’ vaak een risico. Zware werkomstandigheden, terwijl je langer ‘mee moet doen’. De rol van een oudere medewerker verandert, er wordt eigen initiatief gevraagd. De ondernemer moet zorgen dat werknemers fit blijven en zich niet ziekmeldend naar hun pensioen slepen. Met preventieve maatregelen op het gebied van personeel en gezond & veilig werken, stimuleert u als ondernemer duurzame inzetbaarheid. Bedrijven en instellingen kunnen nu een adviseur in de arm nemen voor het opstellen van een advies met een implementatieplan en/of voor de begeleiding bij de implementatie van een advies.

Stap 1. Fase van beoordeling van uw aanvraag op volledigheid en het voldoen aan de gestelde voorwaarden. Indienen tussen 14 en 25 november 2016 en u ontvangt binnen vier weken een ontvangstbevestiging.

Stap 2. Fase van inhoudelijke toetsing van uw aanvraag op doelstellingen en haalbaarheid. Binnen 18 weken krijgt u bericht van toekenning of afwijzing.

Stap 3. Fase van het project die hoogstens 12 maanden mag duren vanaf het moment van dagtekening van de subsidieverlening.

Stap 4. Fase van het indienen van de einddeclaratie, dit moet binnen zes weken na afloop van het project.

Tips van onze adviseur:

  • Formuleer uw doelstelling helder hoe u aan duurzame inzetbaarheid wilt doen.
  • Uw aanvraag moet betrekking hebben op een nieuw project.
  • Uit onze ervaring blijkt dat een project met een duidelijke doelstelling én met een groot draagvlak in uw organisatie, meer resultaat behaalt in een kortere periode.
  • Met een heldere projectadministratie en tussentijdse verslaglegging werkt u toe naar een juiste projectverantwoording om de kosten na afloop op de juiste wijze te declareren.

Wij ondersteunen u met onze kennis en ervaring bij de aanvraag van de subsidie en de uitvoering van het gehele project. Reageer op tijd als u van de regeling gebruik wilt maken.

Wilt u specifieke informatie over dit onderwerp of om te brainstormen over mogelijkheden om samen met BMD Advies Oost een subsidietraject op te starten, neem contact op met Han Vluttert via (0570) 67 66 95 of via h.vluttert@bmdadviesoost.nl.

Bron: Staatscourant sept 2016

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer