De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Flexibiliteit Omgevingswet zorgt voor minder houvast

Op 16 juli 2018 heb ik jullie via een nieuwsbericht geïnformeerd over het advies dat is verstuurd van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet naar de Tweede Kamer. Voordat dit advies is verstuurd naar de Tweede Kamer, heeft de Raad van State eerst een advies uitgebracht over het wetsvoorstel Invoersingswet Omgevingswet en tevens over de uitvoeringsbesluiten Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Een opvallend adviespunt hierbij wil ik graag even aanhalen: Het pakket biedt bijzonder veel flexibiliteit in de regels maar geeft weinig houvast. Het nieuwe stelsel biedt in beperkte mate materiële voorschriften waarvan geen afwijking mogelijk is. De duidelijke structuur en voorschriften in Bkl, Bal en Bbl bieden daardoor uiteindelijk toch maar in beperkte mate echt houvast. De verplichte regels die niet (meer) uit deze regelgeving zelf voortvloeien moeten alsnog door (vooral) de gemeente in het omgevingsplan worden vastgelegd. Of deze gelijkwaardige of strengere beschermingsniveaus gaan eisen zal per gemeente verschillend zijn.

Mijn bevindingen

  1. Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is dat er minder regels en meer overzichtelijke regels komen. Hierdoor zou het wettelijke kader inzichtelijker moeten zijn voor burgers, ondernemers en overheden.
  2. Het lijkt er nu op dat de flexibiliteit in de Omgevingswet ervoor zorgt dat de hoeveelheid van geldende regels voor bedrijven zeer sterk gaat afhangen van de locatie waar een bedrijf is gevestigd. Gemeenten hebben lokaal de mogelijkheid om met behulp van omgevingsplannen strengere beschermingsniveaus te gaan eisen dan de standaard geldende beschermingsniveaus.
  3. Het wordt nu, meer dan in het verleden, van belang dat je je rechten als bedrijf te beschermen. Signalering van mogelijke door de gemeente op te leggen beperkingen moet tijdig plaatsvinden.

Voorbeeld in de praktijk

In een omgevingsplan kunnen voor bedrijven op een industrieterrein strengere geluidsnomen gaan gelden, dit om het mogelijk te maken dat leegstaande panden kunnen worden omgebouwd tot appartementen/woningen.

Een open en tijdige communicatie van uw bedrijf met de gemeente kan er voor zorgen dat uw ontwikkelingsmogelijkheden gewaarborgd blijven. Wij ondersteunen hierbij bedrijven om dit proces goed te laten verlopen.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer