De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Gemeenten mogen geen leges heffen over bestemmingsplannen die ouder dan tien jaar zijn

Over vergunningen die aangevraagd worden onder bestemmingsplannen die ouder dan tien jaar zijn en die geen verlengingsbesluit kennen of geactualiseerd zijn, mogen gemeentes geen leges heffen of invorderen. Dit is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening.

Met het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening, dat begin februari door de Tweede Kamer is aangenomen, verandert dit. Gemeenten mogen dan ook leges heffen op basis van bestemmingsplannen en beheersverordeningen die ouder zijn dan 10 jaar. Enige voorwaarde is dat het betreffende bestemmingsplan of de beheersverordening elektronisch raadpleegbaar is. Aan de eis dat een plan elektronisch raadpleegbaar moet zijn, wordt al voldaan als een plan met een (gescande) PDF op ruimtelijkeplannen.nl staat. Gemeenten kunnen straks dus eenvoudig aan deze verplichting voldoen, en zo hun inkomsten door te innen leges veilig stellen.

Indien er nu sprake is van een geldend bestemmingsplan ouder dan 10 jaar kunnen nu nog kosteloos vergunningen voor het bouwen van bouwwerken worden aangevraagd. Naar verwachting wordt de beoogde wetswijziging doorgezet en is dit in de toekomst niet meer kosteloos mogelijk.

Voordat de wetswijziging zal kunnen worden doorgevoerd moet eerst een voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving worden uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden op 6 maart 2018. Of en wanneer de wijziging wordt doorgevoerd is nu nog bekend. Eventuele inwerkingtreding zal na vaststelling door de Eerste Kamer plaatsvinden op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.

Houd onze site in de gaten voor het laatste nieuws omtrent dit onderwerp.

Digitaal bestemmingsplanFysiek bestemmingsplan
Datum vergunning-aanvraag≤ 10 jaar> 10 jaar≤ 10 jaar> 10 jaar
≤ 8 maart 2018*Wel legesGeen legesWel legesGeen leges
> 8 maart 2018*Wel legesWel legesWel legesGeen leges

* Deze datum is indicatief. Bepalend is de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening.

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer