De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Rustig afwachten als invoeringsdatum van 1 juli 2019 voor Omgevingswet niet wordt gehaald?

Nee, de geplande datum van de gehele implementatie van de wet op 1 juli 2029 verandert waarschijnlijk niet. Na 1 juli 2029 kan geen enkele overheid, burger of bedrijf meer teruggrijpen op het oude stelsel zoals het bestemmingsplan of Activiteitenbesluit. Provincies en gemeenten gaan dus door met het voorbereiden en implementatie van omgevingsplannen.

Mijn advies is dat het tijdig in kaart brengen van welke regels op grond van de Omgevingswet voor jouw bedrijf van toepassing zijn, voorkomt latere schade. Ik raad je aan om zelf een pré-toets de doen, om te kijken wat er van de vergunning straks onder de nieuwe Omgevingswet valt.

Een paar simpele tips

  • Ga na binnen jouw eigen gemeente in hoeverre zij bezig zijn met het opstellen van omgevingsplannen;
  • Toets alvast welke onderdelen voor jouw bedrijfsplannen van belang zijn (regels voor locaties, milieu, bouwen, natuur, cultureel erfgoed, bomen);
  • Ga in overleg met de eigen gemeente als een onderdeel van invloed is op de uitvoering van de eigen bedrijfsplannen nu en in de toekomst.

Dus niet achterover gaan zitten, maar actief mijn tips opvolgen en/of neem gerust contact op.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer