De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Gevolgen uitstel Omgevingswet

In mijn blog van 20 juli 2017 heb ik reeds aangegeven dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 niet gehaald wordt. Op 6 oktober 2017 heeft minister Schultz van Haegen kenbaar gemaakt dat de nieuwe beoogde datum van inwerkingtreding 1 januari 2021 wordt.

Houdt dit in dat je als bedrijf rustig kunt afwachten?

Nee, de geplande datum van gehele implementatie van de wet op 1 juli 2029 verandert niet. Vanaf dat moment moet elke gemeente één integraal Omgevingsplan gereed hebben die vanaf dat moment bestemmingsplannen definitief vervangt. De uiterlijke datum waarop gemeenten een integrale omgevingsvisie gereed moeten hebben, blijft eveneens gehandhaafd op 1 januari 2024.

Ik verwacht dan ook dat overheden de komende jaren door gaan met het verder voorbereiden op de inwerkingtreding en het opstellen van omgevingsvisies. Ook zullen voorbereidingen voor het maken van een verordening en een omgevingsplan gewoon doorgaan. Hiervoor wordt participatie met burgers en bedrijven op gang gebracht.

Om uw rechten goed te beschermen adviseer ik:
Ga na binnen uw eigen gemeente in hoeverre zij bezig zijn met het opstellen van omgevingsplannen;

Toets alvast of plannen binnen jouw bedrijf van invloed zijn op de omgeving (bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, infrastructuur, monumentenzorg en natuur);

Ga in overleg met jouw omgeving en eigen gemeente over de invulling van jouw plannen.

Blog van onze omgevingsspecialist

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer