De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Gewijzigd Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) in werking

Gewijzigd Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) in werking

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 28 november 2017 het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. In dit plan is het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. LAP3 is vanaf 28 december 2017 in werking en vervangt het afvalbeheerplan LAP2.

Het LAP3 is er met name op gericht om afvalstoffen hoogwaardiger te verwerken. Het nieuwe LAP3 wordt mede ingezet om te komen tot een situatie waarbij sprake is van een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat afval niet meer. In LAP3 wordt de minimumstandaard voor het verwerken van veel afvalstromen verder aangescherpt.

Het bevoegd gezag gaat in 2018 beoordelen of uw milieuvergunning voldoet aan de in LAP3 beschreven (veelal gewijzigde) minimumstandaarden voor verwerking van de vergunde afvalstoffen en waar nodig de vergunning aanpassen.

Welke actie is nodig voor uw bedrijf?

Toets uw werkwijze per afvalstof aan de gewijzigde minimumstandaard van het LAP3.

  • Indien wordt voldaan aan de gewijzigde minimumstandaard(en) hoeft er geen verdere actie te worden ondernomen en zal een actualisatie van de milieuvergunning voor uw bedrijf geen gevolgen hebben.
  • Indien niet wordt voldaan aan de gewijzigde minimumstandaard(en) moet inzichtelijk worden gemaakt welke aanpassingen binnen uw bedrijf moeten worden gedaan om te kunnen voldoen aan de betreffende minimumstandaard(en).

Tip!

Maak inzichtelijk welke gevolgen de wijzigingen van de LAP3 voor uw bedrijf hebben voordat het bevoegd gezag uw huidige milieuvergunning gaat toetsen. Het vroegtijdig signaleren van benodigde aanpassingen voorkomt het niet meer mogen verwerken van afvalstoffen als gevolg van een aanpassing in de milieuvergunning. Op deze wijze houdt u regie over uw eigen vergunning. Neem bij twijfel even contact met ons op.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer