De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Handhaving Wet natuurbescherming (Wnb) wordt concreet: bent u al aangeschreven?

De provincies zijn gestart met het rechtstreeks aanschrijven van bedrijven die geen vergunning Wet natuurbescherming hebben. De Provincie Gelderland verstuurt onderstaande brief naar de bedrijven die onder haar bevoegd gezag vallen. Ze geven aan te moeten handhaven als bedrijven geen vergunning Wet natuurbescherming hebben en dit wel zouden moeten hebben.

Eerder hebben wij al een waarschuwingsbericht gepubliceerd met 3 concrete situaties waar je je als bedrijf in kunt bevinden. Vergunningplichtig of niet-vergunningplichtig. Onze boodschap is – en blijft – om als bedrijf proactief actie te ondernemen. Dat betekent concreet: doe een stikstofberekening met de AERIUS-calculator en toets welke situatie van toepassing is.

Voorbeeld brief vanuit provincie Gelderland

 

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer