De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Waarschuwing: overheid dreigt met handhaving Wet natuurbescherming!

De volgende fase in de stikstofproblematiek is aangebroken: verschillende provincies kondigen actieve handhaving aan.

Een aanzienlijk deel van de bedrijven in Nederland heeft geen vergunning Wet natuurbescherming. Veel van deze bedrijven moeten zo’n vergunning op basis van hun stikstofemissie wel hebben. De overheid eist nu dat bedrijven zelf uitzoeken of een vergunning Wet natuurbescherming vereist is. Als dat het geval is, moeten bedrijven binnen enkele maanden een aanvraag daartoe indienen.

Duidelijkheid eis vergunning Wet natuurbescherming

  • Deze constatering betreft niet alleen bedrijven met de provincie als bevoegd gezag, maar ook bedrijven die onder de gemeente vallen.
  • Dit zijn zowel vergunningplichtige bedrijven (type C), als bedrijven die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen (type B).

Stikstof: in welke situatie bevind ik mij als bedrijf?

1. Je hebt nog nooit een calculatie van de stikstofdepositie uitgevoerdGevolg: Je voldoet – ongeacht de uitkomst – niet aan de wet- en regelgeving.Actie: Veranderen/uitbreiden is niet mogelijk zonder het uitvoeren van een calculatie.
2. Je hebt in het verleden wel een calculatie van de stikstofdepositie uitgevoerd, waarbij  aangetoond is dat je onder de meldingsgrens van de PAS viel. Je hebt een melding ingediend.Gevolg: De melding PAS geldt niet meer, een nieuwe calculatie is noodzakelijk.Actie: Veranderen/uitbreiden is niet mogelijk zonder het uitvoeren van een (nieuwe) calculatie.
3. Je beschikt over een vergunning Natuurbeschermingswet of Wet natuurbeschermingGevolg: Vooralsnog blijven reeds verleende en definitieve vergunningen gelden.Actie: Bij veranderen/uitbreiden is een nieuwe calculatie noodzakelijk.

Meer weten over de impact van de stikstof discussie en hoe wij je hierin bijstaan? Vraag vrijblijvend naar onze ervaringen.

Aerius-berekeningen in de praktijk

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer