De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Herziening Activiteitenregeling per 1 oktober 2017 (2)

Gewijzigde bodemvoorschriften voor opslag in tanks

De Activiteitenregeling is per 1 oktober 2017 aangepast zodat bij dubbelwandige tanks gekozen kan worden uit de volgende twee verschillende systemen voor lekdetectie met elk hun eigen controleregime.

  1. Een elektronisch lekdetectiesysteem (BRL K910) dat jaarlijks gekeurd moet worden volgens de BRL K903 (erkend bedrijf).
  2. Een lekdetectiepotsysteem (BRL K796) dat door de tankeigenaar zelf maandelijks op goede werking moet worden gecontroleerd.

Wat betekent dit nu precies?

Voorheen mochten bodemdreigende stoffen in een bovengrondse tank alleen zonder lekbak worden opgeslagen, als de tank dubbelwandig was met een elektronisch lekdetectiesysteem (BRL K910).  Nu kan een dubbelwandige tank welke is voorzien van een lekdetectiepotsysteem (BRL K796) ook worden toegepast zonder lekbak.

Tips van de adviseur

  1. Inventariseer of uw dubbelwandige tank is voorzien van een elektronisch lekdetectiesysteem of lekdetectiepotsysteem en stem de toepassing van een lekbak hierop af.
  2. Voordat u een dubbelwandige tank voor de opslag van bodembedreigende stoffen aanschaft kunt u met hulp van een BMD-adviseur de voor- en nadelen afwegen van het betreffende lekdetectiesysteem.


Aanwijzing PGS richtlijnen als beste beschikbare techniek

In de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht (Mor) worden Nederlandse informatiedocumenten over BBT aangewezen. Deze lijst bevat toegepaste richtlijnen die kunnen worden aangemerkt als invulling van best beschikbare technieken. De bijlage van de Mor is per 1 oktober 2017 gewijzigd waardoor de herziene PGS 15, 29, 32 en 35 zijn aangewezen als BBT documenten.

Wat betekent dit nu precies?

Voor type B en C bedrijven gelden per 1 oktober 2017 dezelfde eisen voor het toepassen van de best beschikbare techniek. Met de herziene PGS 15, 29, 32 en 35 moet in het geval van het melden van activiteiten dan wel met het aanvragen van een vergunning rekening worden gehouden.

Tips van de adviseur

  1. Inventariseer of uw toekomstplannen raakvlak hebben met de PGS 15, 29, 32 of 35.  Toets vervolgens of de plannen aan de meest actuele versie van de PGS voldoen.
  2. Leg de plannen vast door het indienen van een melding dan wel aanvragen van een

Neem samen met hulp van een BMD-adviseur contact op met het bevoegd gezag om voor de geplande situatie toestemming te krijgen.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer