De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Status HLS herziening najaar 2019

Uit de bevindingen en aanbevelingen van de werkgroep herziening HLS vallen ons twee dingen op:

Planning of changes

De definitie hiervan luidt: “When the organisation determinates the need for change the changes should be taken in a planned manner.”

Planning of changes, ook al bekend als ‘management of changes’ (MOC) wordt een nieuw hoofdonderwerp in de HLS structuur. Het onderwerp is van toepassing op alle managementsystemen en komt daarmee op dezelfde “hoogte” te staan als bijvoorbeeld leiderschap.

Het onderwerp houdt in dat als er veranderingen gaan plaatsvinden deze op een planmatige/systematische wijze moeten worden opgepakt. Als dit plannen ofwel managen van veranderingen nog niet systematisch in de ‘genen’ van je bedrijf zit, laat het dan de komende tijd ‘eigen’ worden.

Hoe kan je ermee aan de slag gaan?
Een paar tips:

  • Tip 1: Maak een impact-analyse; bekijk wat de impact van de verandering binnen het bedrijf is. Denk aan zowel technische als organisatorische impact op bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu. Weeg de mate van impact af op de bestaande/eerdere situatie en bepaal of je überhaupt de verandering wel wilt doorvoeren. Een nieuwe pomp die meer energie vraagt en frequenter moet worden onderhouden, is bijvoorbeeld niet de beste keuze.
  • Tip 2: Komt er een positief resultaat uit de analyse om de verandering te implementeren, zorg dan dat de verandering eerst wordt ‘gedeeld’ met alle betrokkenen voordat deze wordt doorgevoerd.

Emergency preparedness

Naast planning of changes wordt in de herziening gesproken over een mogelijk nieuw hoofdonderwerp: ‘Emergency preparedness’, voorbereid zijn en reageren op noodscenario’s. Nu al een belangrijk onderwerp in bijvoorbeeld de ISO 45001 en de ISO 14001. Maar bij opname in de HLS structuur van toepassing wordend voor alle normen, dus ook voor de ISO 9001.

Tot slot: wat is de planning van de herziening HLS?

Na zeven jaar ervaring en de veranderende wereld, wordt de HLS herzien. Naar verwachting wordt tijdens de volgende vergadering begin januari 2020 een meer volwassen werkversie gepresenteerd. De planning is dat de uiteindelijke versie eind 2020 gereed is en dat na een overgangsperiode de nieuwe versie in 2021 van toepassing wordt.

Note: De herziening kan indirect gevolgen hebben voor onder meer de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement), ISO 45001 (veilig en gezond werken) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Deze normen worden dan eventueel eerst afzonderlijk herzien.

Bron: NEN

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer