De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

In de meeste gevallen neemt de gemeente of provincie een besluit waarvoor u als ondernemer of KAM-coördinator een aanvraag heeft ingediend. Echter kan het zo zijn dat het besluit uiteindelijk niet de gewenste vergunning oplevert of dat de aanvraag wordt geweigerd. Ook worden er soms andere besluiten genomen waarin een andere partij het initiatief neemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  •  wijzigingen van het bestemmingsplan;
  • opleggen van bestuursdwang bij handhaving;
  •  factoren in de omgeving waardoor de eigen ontwikkelmogelijkheden worden beperkt.

Wat moet u dan doen?

In deze gevallen is het goed om na te denken welke strategie wordt gevolgd. Net als het bedrijfsleven zijn gemeenten en provincies ook gebonden aan rechten en plichten. Bij elk besluit heeft u als ondernemer tenminste één mogelijkheid om bezwaar tegen het besluit te maken. Hier komt het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen om de hoek kijken. Afhankelijk van het besluit kan het starten van een juridische procedure een tijdrovende klus opleveren. Een goede afweging voor het starten van een dergelijke procedure is op zijn plaats.

Tip!

  1. Inventariseer vooraf wat de slagingskans van de juridische procedure is en wat het gewenste effect zal zijn. Hierbij moet ook de relatie met de gemeente, provincie en de andere partijen worden betrokken. Mocht blijken dat de procedure meer negatieve effecten oplevert, dan is het beter dat er naar een andere oplossing wordt gezocht.
  2. Blijf te allen tijde in overleg met de instantie die het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is het mogelijk een conflict te voorkomen door naar een tussenoplossing te werken; voorkomen blijft beter dan genezen. En in de gevallen waarbij geen andere optie mogelijk is, is een goede voorbereiding en motivatie noodzakelijk om ‘gelijk te krijgen’ met een juridische procedure.

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer