De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Historie BMD Advies Oost

Het ‘Fenomeen bedrijfsmilieudienst’ kopt een krantenartikel begin jaren ’90.

De bedrijfsmilieudiensten (BMD) vervulden in die tijd een belangrijke rol in de milieuadvieswereld, voor zover die bestond. 25 jaar geleden was milieu een soort alles omvattend ‘containerbegrip’, waar ook arbo en veiligheid onder vielen. Het bedrijfsleven had echter behoefte aan specifiek advies voor met name bodem- en afvalproblemen.

Oprichting

BMD Advies is oorspronkelijk opgericht op initiatief van werkgeversorganisaties en Kamers van Koophandel. Bijna een kwart eeuw verder maken 2000 bedrijven landelijk op regelmatige basis gebruik van haar diensten. De kracht van BMD is de onderlinge samenwerking en tegelijk de regionale verankering. Op 20 maart 1990 heeft de inschrijving plaatsgevonden van Bedrijfsmilieudienst.

BMD Advies landelijk

BMD kent landelijk zes vestigingen en is gegroeid tot een toonaangevend adviesbureau met specialisten op het gebied van milieu, arbo en veiligheid, duurzaamheid en managementsystemen. De adviseurs hebben elk een eigen specialisme en samen kennen ze de internationale, landelijke én regionale regels en normen. Vandaag de dag heeft BMD geen verbinding meer met de Kamer van Koophandel.

Toekomst

Hoewel de basis van de advisering, het pro-actief begeleiden van bedrijven bij milieu- en kwaliteitsvraagstukken hetzelfde is gebleven, is de wereld in de afgelopen 25 jaar enorm veranderd. De digitalisering deed zijn intrede, wat toentertijd tot interne discussies leidde. Wel of geen toegang tot internet, digitale agenda’s, een eigen website, is dat nou echt nodig? Vragen die we ons nu eigenlijk niet meer voor kunnen stellen. Veel contacten tussen klant of overheid en adviseur lopen inmiddels via de mail. Bijvoorbeeld voor vergunningaanvragen die vroeger in tienvoud in dikke ordners bij de gemeente of provincie werden afgeleverd, worden nu digitaal via het Omgevingsloket verwerkt.

©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer