De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Hitteplan voor veilig en gezond werken in de hitte en de zon

In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel is vanwege aanhoudende warmte code geel van kracht. Het Nationaal Hitteplan is in werking gezet wegens het aanhoudende warme weer. Reden genoeg voor wat tips over hoe om te gaan met hitte op de werkvloer en waar je rekening mee moet houden als je in de buitenlucht werkt.

Prestaties en concentratie
Tijdens het werken bij een hoge temperatuur zorgt het lichaam voor een betere doorbloeding van de huid om zodoende af te koelen. Daardoor ga je zweten. Opgewarmde spieren kunnen bij warmte oververhit raken, waardoor hun effectiviteit afneemt. Ook het concentratievermogen zal bij langdurige blootstelling aan warmte (vanaf een uur) verminderen. Dit kan dus leiden tot een grotere kans op ongevallen.

Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan ook leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid. Daarom is het erg belangrijk te beoordelen wat de warmte-risico’s zijn op een werkplek. Breng in elk geval de klimaat gerelateerde gezondheids- en welzijnsrisico’s in uw bedrijf in kaart met behulp van een RI&E.

Kwetsbare groepen en beroepen lopen meer risico’s
Naar schatting wordt in 12% van alle bedrijven gewerkt onder warme omstandigheden. Zowel in de landbouw, bouwnijverheid en industrie als in de dienstverlening. Beroepen die regelmatig met hitte te maken hebben zijn bijvoorbeeld: bakkers, tuinmannen, mijnwerkers, bouwvakkers, arbeiders in de papier-, staal- en glasindustrie, brandweermannen, politiemannen en werkers aan de weg.

Over het algemeen hebben vrouwen meer last van de warmte dan mannen. Maar voor de volgende werknemers kunnen warme omstandigheden echt schadelijk zijn:

 • zwangere werknemers;
 • werknemers met een slechte conditie;
 • werknemers met een extreem laag gewicht (minder dan 50 kg);
 • werknemers met een hoog vetgehalte;
 • werknemers met hart- en vaatziekten;
 • werknemers die geneesmiddelen gebruiken.

Voorschriften uit de Arbowet
Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen. Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden moet de werkgever:

 • nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is;
 • de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten;
 • werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek;
 • koele dranken aanbieden;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

Ook in kantoren is het werken bij direct invallend zonlicht af te raden. Deels omdat het zonlicht enerzijds te veel warmteontwikkeling veroorzaakt en anderzijds omdat de grote hoeveelheid licht kan leiden tot verblinding en dus een gestoorde waarneming op beeldschermen. Over dit laatste probleem is meer te lezen in het onderdeel Beeldschermwerk.

Tips voor veilig en gezond werken in de hitte en de zon

 • Voer warme lucht af door te ventileren
 • Pas zonwering toe
 • Vermijd of verminder zware lichamelijke inspanning of stel deze uit
 • Voer een tropenrooster in
 • Verkort de werktijd
 • Las extra pauzes in
 • Draag luchtige en droge kleding, liefst van katoen
 • Drink veel (géén alcohol)
 • Zorg ervoor dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft
 • Check de zonkracht en smeer je voldoende in

Werk je in de buitenlucht? Houd rekening met zonkracht
Werken bij hoge temperaturen kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid. Wie vaak buiten werkt doet er goed aan om dagelijks de actuele zonkracht te bekijken op de website van het KNMI. Zo kan beschadiging van de huid worden voorkomen en het risico op huidkanker worden verkleind. Meer over werken in de zon staat beschreven in het onderdeel Zon en huid.

Bron: Arbo portaal, MIN SZW

Veiligheid op uw werk, onderzoek en advies van BMD

BMD Advies Oost kan u helpen bij het opstellen en uitvoeren van een onderzoek lichamelijke inspanning. Daarnaast ontwikkelen wij maatwerktrainingen die de medewerkers bewuster maken m.b.t. fysieke en mentale belasting. Fysiek belastend werk vindt niet alleen plaats in de bouw of industrie, maar ook op kantoor, in magazijnen, distributiecentra, horeca en winkels. Wij verzorgen ook metingen voor de meest belastende factoren op de werkplek en adviseren u met welke maatregelen u risico’s kunt verkleinen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met onze adviseur Han Vluttert of Rob Snippe (0570) 66 09 27 of via email h.vluttert@bmdadviesoost.nl en r.snippe@bmdadviesoost.nl

 

Terug naar overzicht
©2020 BMD Advies Oost     |     Sitemap     |     Disclaimer